Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Nya LAS: Historiska lagändringen klubbad 

Nya LAS har nu klubbats av Riksdagen. Samtidigt undertecknar fack och arbetsgivare ett nytt huvudavtal.
– Det är den största förändringen sedan lagen om anställningsskydd skapades, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.

Nu är förändringarna i LAS, Lagen om anställningsskydd, beslutade av Sveriges riksdag. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) skriver på Twitter ätt det är ”den största trygghets- och frihetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid.” Även Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter tycker att beslutet är av stor betydelse.

– Det här är ett historiskt beslut, den största förändringen sedan LAS skapades, säger han.

Bakgrunden till lagändringen är januariöverenskommelsen. Den nya lagen börjar att tillämpas den 1 oktober och har formats genom förhandling mellan parterna på arbetsmarknaden. Parallellt införs nya villkor i kollektivavtalet och nya ansvarsområden för staten. Paketet går under benämningen ”Trygghetsöverenskommelsen” och innebär förändringar på tre huvudområden:

  • Turordningsreglerna ändras vid arbetsbrist. 
  • Nytt statligt studiestöd för yrkesverksamma införs. 
  • Fler får omställningsstöd. 

Ulrik Östling, förhandlingschef på Sveriges Arkitekter, menar att vi går från fokus på anställningstrygghet till fokus på anställningsbarhet. Att turordningsreglerna ändras ser han som en tänkbar försämring.

– Det här är ett skifte. Sist in först ut är en modell som har fungerat väldigt bra för Sveriges Arkitekters medlemmar och som är lätt att förstå. Nu blir det möjligt för arbetsgivarna att ibland välja lite mer fritt. Det finns en risk för att det av de anställda uppfattas som godtycke.

Ser du några farhågor med detta?

– Man ska inte överdriva, men det ger vissa möjligheter. Det har vi haft synpunkter på. 

Att möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning med bibehållen lön i väntan på dom eller förhandlingsuppgörelse försvinner, kan också innebära en försämring, anser han.

Nu finns det mindre press på arbetsgivaren att göra upp.

Ulrik Östling, förhandlingschef Sveriges Arkitekter

– Arbetsgivaren har tidigare tjänat på att nå en uppgörelse genom förhandling, snarare än att låta ärendet gå till domstol. Nu finns det mindre press på arbetsgivaren att göra upp.

På plussidan i det nya paketet ligger utökat omställningsstöd och studiebidrag. Arkitekter som arbetar under kollektivavtal har sedan tidigare rätt till en rad tjänster via TRR om de blir uppsagda. Detta utvidgas nu till anställda utan kollektivavtal samt visstidsanställda, samtidigt som stöden förstärks.

– Det här en positiv del som arbetstagarsidan har fått igenom. När det gäller just arkitekter tror jag kanske det är mindre vanligt att man vill skola om sig om man förlorar sin anställning. Däremot kommer säkert möjligheterna till fortbildning att uppskattas. 

Ulrik Östling betonar att det är svårt att sia om konsekvenserna med nya LAS innan den har testats i skarpt läge – det vill säga i lågkonjunktur. Men han befarar att det i värsta fall kan innebära försämrad trygghet för vissa anställda.

Kajsa Eldin, förhandlingschef på Innovationsföretagen, har ett lite annat synsätt. Hon påpekar att de tidigare reglerna utgår från en tid när många stannade på samma arbetsplats hela livet. 

Det här kan innebära att företagen vågar anställa fler och att fler vågar röra på sig.

Kajsa Eldin, förhandlingschef Innovationsföretagen

– Det här är en anpassning till en rörligare arbetsmarknad. I dag behöver vi hela tiden utveckla vår kompetens för att vara konkurrenskraftiga och många vill också karriärväxla. Nu blir det en bättre balans mellan trygghet och rörlighet. Det finns fortfarande en stark trygghet, och det här kan innebära att företagen vågar anställa fler och att fler vågar röra på sig.

Kristofer Eklund är verksam arkitekt sedan 15 år. Han är också klubbordförande på Tengbom. Bland kollegorna har intresset för förändringarna inte varit så stort, men själv är han väldigt nyfiken på vilka konsekvenserna kan bli. Under sommaren kommer han att gå en kurs på PTK som har skött förhandlingarna för arbetstagarsidan. 

– Det verkar komplext och tekniskt. Som med alla nya lagar tar det nog lite tid innan det sätter sig. Uppsidan tycker jag verkar vara möjligheten till omskolning. Samtidigt kanske inte vinsterna är så stora för vår bransch där rörligheten redan är ganska stor. Om det inte blir en större strukturell arbetslöshet som på 90-talet. En risk jag ser är att överenskommelsen skulle kunna urholka kollektivavtalet.

Tre stora förändringar i LAS

  • Turordningsreglerna ändras vid arbetsbrist. Om förhandlingar inte lyckas har arbetsgivaren rätt till tre undantag från turordningsreglerna. Dessutom försvinner arbetsgivarnas skyldighet att betala ut lön vid tvist om uppsägning av personliga skäl. Skyldigheten för arbetsgivaren att omplacera minskas samtidigt.
  • Nytt statligt studiestöd för yrkesverksamma införs. Alla som vill studera, oavsett anställningsform, kan söka det nya studiebidraget samt ett frivilligt lån. Den som arbetar under kollektivavtal kan dessutom få ett kompletterande studiebidrag. Vid en inkomst på 53 000 kronor blir studiebidraget utan kollektivavtal 21 300 kronor och med, 34 450 kronor.
  • Fler får omställningsstöd. Inte bara tillsvidareanställda under kollektivavtal får rätt till omställningsstöd i den nya överenskommelsen. Även de som saknar kollektivavtal och de vars tidsbegränsade anställning upphör har rätt till stöd. Samtidigt tar staten över ansvaret för omställning. 

Mer att läsa