Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Kulturhuset i Stockholm får Helgopriset

Restaureringen av Kulturhuset Stockholm får Helgopriset 2023. Juryn anser att de ansvariga arkitekterna har förvaltat en värdefull arkitektonisk grundidé på ett inlevelsefullt och ömsint sätt, med hjälp av små förändringar.

Helgopriset har delats ut sedan 1996 och ska ges till bästa restaurering eller komplettering av ett äldre byggnadsverk. Nu står det klart att restaureringen av Kulturhuset i Stockholm får 2023 års utmärkelse. Ansvariga arkitekter är Per Ahrbom och Pernilla Remröd på Ahrbom och partner.

”Vinnaren av 2023 års Helgopris visar att det är möjligt att både skydda och förstärka en värdefull arkitektonisk grundidé genom omsorgsfull och eftertänksam förvaltning av arkitekturens kvaliteter över tid. Ett unikt engagemang, som varat i mer än ett halvt sekel, med osvikligt fokus på att utveckla byggnaden utifrån föränderliga behov utan att förlora den ursprungliga visionen av en arkitektur som är öppen, demokratisk och tillgänglig för alla”, skriver juryn i sin motivering.

Vid restaureringen av Kulturhuset i Stockholm 2019–2020 gjordes den nya glasfasaden mer transparent.

Kulturhuset i Stockholm ritades av Peter Celsing och stod klart 1974. Under 2019 och halva 2020 genomfördes en restaurering av husets interiörer till ursprungligt skick, ett arbete som fick 2020 års Kasper Salinpris av Sveriges Arkitekter.

– Restaureringen av Kulturhuset Stockholm visar på värdet av att långsiktigt och med varsam hand tillvarata, modernisera och utveckla Peter Celsings ikoniska byggnadsverk. Det fina resultatet säkerställer att det finns ett hus för kulturen mitt i Stockholm, öppet och tillgängligt för alla, säger Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk, i ett pressmeddelande.

Vid restaureringen genomfördes små förändringar i den rumsliga organiseringen som stödjer Kulturhusets öppna verksamhet. Den nya glasfasaden mot Sergels torg fick bättre tekniska egenskaper och blev mer transparent, vilket ansågs harmoniera med Peter Celsings vision om ett öppet och genomsiktligt kulturhus som ett slags ”kulturens vardagsrum”.

– Per Ahrboms och Pernilla Remröds arbete med att tillvarata, rensa och ibland bevara skavanker, och att försiktigt infoga tekniska installationer, vittnar om en ömsint och mogen inlevelse i byggnadens historia och dess förändringar över tid, säger Karin Svenonius, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk och juryns ordförande, i pressmeddelandet.

Helgopriset  2023

Helgopriset ges för att i arkitekt Helgo Zettervalls namn belöna skickliga restaureringar, kompletteringar, ombyggnader eller tillbyggnader av ett äldre byggnadsverk. Prissumman är 150 000 kronor. Inför årets pris hade fem byggnader nominerats av juryn.

I juryn för Helgopriset 2023 satt arkitekt Karin Svenonius, kulturarvsspecialist på SFV (ordförande), arkitekt Lone-Pia Bach, professor i restaureringskonst på Kungliga Konsthögskolan, arkitekt Ethem Erdogan, utsedd av Sveriges Arkitekter, byggnadsantikvarie Kersti Lilja, utsedd av Riksantikvarieämbetet, arkitekt Malin Lindström, kulturarvsspecialist på SFV och arkitekt Gustav Vrang, förvaltare på SFV. Processledare är arkitekt Julia Hertzman.

Arkitekt för restaureringen av Kulturhus Stockholm är Ahrbom och partner genom arkitekter Per Ahrbom, Pernilla Remröd, Julijana Nyhaga och Clara Lindencrona. Medverkande inredningsarkitekter: Emilia Öster och Maria Angantyr. Byggnadsingenjörer: Johan Ekström och Majid Fatemi Dodoran. Bebyggelseantikvarie: Vicki Wenander. Byggherre: Stockholms stad.

Mer att läsa