Gå till innehållet

Kasper Salin-priset till restaureringen av Kulturhuset i Stockholm

Kulturhuset i Stockholm får pris som bästa byggnadsverk, Kasper Salin-priset 2020, som delas ut på Sveriges Arkitekters digitala Arkitekturgala. Ahrbom och partner är arkitekter.
– Det är helt fantastiskt! säger en märkbart rörd Per Ahrbom, ansvarig arkitekt.

När restaureringen av Kulturhuset i Stockholm får Kasper Salin-priset för 2020 års bästa arkitektur är det första gången sedan 1984 som priset tilldelas en restaurering eller renovering.

– Det ligger i tiden och jag hade onekligen hoppats att man skulle uppmärksamma det här, säger Per Ahrbom.

En del av det som i dag är Kulturhuset i Stockholm ritades av Peter Celsing och byggdes 1974 med funktion som tillfälligt Riksdagshus. Sedan dess har stora förändringar skett. Byggnaden är i dag dubbelt så stor och inhyser också Stadsteatern. 50 år och 100 miljoner besökare senare var byggnaden i behov av upprustning. Dessutom ställdes nya krav på exempelvis brand, säkerhet, tillgänglighet, energieffektivitet och hållbarhet. Samtidigt är Kulturhuset och Teaterhuset blåmärkta enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta och på väg att bli ett byggnadsminne.

Stockholms stad tog 2015 beslutet att göra en övergripande renovering och ombyggnad av Kulturhuset och Teaterhuset och Ahrbom och partner fick uppdraget som ansvariga arkitekter. I vinnarmotiveringen till Kasper Salin-priset lyfter juryn fram betydelsen av en kvalificerad arkitekts närvaro över tid.

”Att tillåta estetisk spretighet och bara ändra det som behöver ändras kräver mod, skicklighet och kompetens”, skriver juryn i sitt utlåtande.

Betongytor som under åren målats över med plastfärg har nu blästrats rena från färg.

Uppdraget till Ahrbom och partner har varit att projektera för att bygga upp och återställa, men de har också föreslagit att riva och rensa ut tillskott som har inneburit en begränsning av den öppenhet som ursprungligen präglade interiörerna. Ett nytt besökscenter har byggts i direkt anslutning från Sergels torg och Rum för barn har fått plats för fler barn och bättre arbetsmiljö. Husets ursprungliga gestaltning bygger på en varierad och kulört färgsättning i kontrast till rå betong. Ahrbom och partner har jobbat med tillägg som ger ett modernt intryck men förhåller sig till den ursprungliga färgpaletten.

– Det är ett fantastiskt hus från början – toppkvalitet i svensk arkitekturhistoria. Och det gör det ju inte lättare att förändra, säger Torun Hammar från juryn.

När juryn nominerade Kulturhusets restaurering till Kasper Salin-priset betonade den byggnadens särställning som symbol för föränderlighet, demokrati och transparens.

”Begreppen kondenseras i en ombyggnad präglad av enkel materialitet och rumslig tydlighet. I och med förbättrade fasadlösningar förstärks den betydelsefulla kopplingen till Segels torg”, skriver juryn i nomineringstexten.

Kasper Salin-priset 2020

Kasper Salin-priset 2020 går till ombyggnad, restaurering och inredning av Kulturhuset i Stockholm som genomfördes 2016–2020.

Arkitekt: Ahrbom och partner arkitektkontor genom arkitekter Per Ahrbom, Pernilla Remröd, Julijana Nyhaga och Clara Lindencrona. Medverkande inredningsarkitekter: Emilia Öster och Maria Angantyr. Byggnadsingenjörer: Johan Ekström och Majid Fatemi Dodoran. Bebyggelseantikvarie: Vicki Wenander.

Byggherre: Stockholms stad

Juryns vinnarmotivering: ”Vinnaren representerar betydelsen av en kvalificerad arkitekts närvaro över tid, där ombyggnaden utgör ett crescendo i en ständigt pågående process. Att tillåta estetisk spretighet och bara ändra det som behöver ändras kräver mod, skicklighet och kompetens. Utan att kompromissa kring ursprungsbyggnadens värden har arkitekterna med hög kvalitet revitaliserat betydelsen av öppenhet, föränderlighet och publik närhet.”

Årets jury för Kasper Salin-priset är Karin Milles, Joakim Lyth, Torun Hammar och Dan Stubbegaard. Läs mer om det vinnande projektet på Sveriges Arkitekters hemsida. 

Mer att läsa