Gå till innehållet

Dorte Mandrup ritar central byggnad i Stockholm

Danska Dorte Madrup har genom parallellt uppdrag utsetts att rita Klara city view, en ny kontorsbyggnad med kommersiella lokaler om 15 000 kvadratmeter intill Stockholms centralstation.

Stockholms stads exploateringskontor gick ut med ett pressmeddelande om saken på tisdagen. Staden företrädare är nöjda med utfallet:

– Det är glädjande att arbetet med denna centrala plats i staden nu går in i nästa skede. Det är en väl synlig plats mitt i Stockholms kärna vilket ställer höga krav på kvalitet och utformning. Förslaget innehåller bra förslag som innebär levande bottenvåningar, ökad trygghet och mer folkliv, säger Jan Valeskog, Stockholms stadsbyggnadsborgarråd, i pressmeddelandet.

Stockholms stadsarkitekt Torleif Falk är också positiv:

– Dorte Mandrups förslag har många styrkor, det är en byggnad med en stark egen identitet och många arkitektoniska kvaliteter. Byggnaden bidrar till att läka samman stadsfronten mot söder genom en fin övergång mot Kungsholmen. De böjda formerna på huset mjukar upp och bidrar till en originalitet utan att för den delen konkurrera med stadshuset som ju ligger helt i närheten, säger han i pressmeddelandet.

Projektet är en del av ett stort arbete med att omvandla området kring centralstationen. Förra året tog Foster och partners tillsammans med Marge arkitekter hem mångmiljonuppdraget om hela det aktuella planområdets struktur, funktioner och övergripande gestaltning som bland annat förutsätter en överdäckning av järnvägsspåren. 

Fojab har, på uppdrag av Humlegården Fastigheter och i samverkan med Stockholms stad, varit processledare för det parallella uppdraget. Preliminär byggstart för Dorte Mandrups kontorsbyggnad är år 2029. I projektet samarbetar Dorte Mandrup med landskapsarkitektkontoret Kragh och Berglund samt ingenjörsföretaget Akt II.

Flygvy som visar platsen för den nya kontorsbyggnaden.

Mer att läsa