Gå till innehållet

De tog hem uppdraget om Centralstaden

Foster och Partners och Marge arkitekter ingår i det team som valts ut efter ett parallellt uppdrag om Centralstaden som ska byggas efter en överdäckning av Stockholms spår- och stationsområde.
– Vi har arbetat med att integrera stationen med omgivande bebyggelse och att hela detta sår i staden, säger Pye Aurell Ehrström från Marge arkitekter.

Idag presenterades vilket av fyra internationella team som valts ut efter ett parallellt uppdrag om  att gestalta området kring centralstationen i Stockholm efter en överdäckning av spåren.

Det vinnande förslaget använder överdäckningen till att knyta samman nya kvarter med de befintliga och att skapa fler publika platser och parker. En viktig del i förslaget är också att halvera Klarabergsviaduktens bredd och att prioritera fotgängare och cyklister. Teamet har studerat hur området sett ut historiskt och förslaget plockar upp bågformen som ett platsspecifikt motiv, både från stationsbyggnadens konstruktion och från broar i området.

Bågen finns som en stark identitet i området och blir ett viktigt motiv i det nya förslaget.

– Bebyggelsen i området är i dag anpassad efter spårområdet både i skala och riktning. Vi vill ta ner skalan och anpassa den till den omgivande stadens, säger Susanne Ramel på svenska Marge arkitekter.

Bedömningsgruppen  skriver att det vinnande teamets stadsbyggnadsförslag skapar en länk till Stockholms historiska rutnätsstad och ”… läker en idag splittrad stadskärna och gör stationsområdet till en självklar del av Stockholm.” Bedömningsgruppen betonar också förslagets konstruktion som en bärande gestaltningsidé som ger stationsområdet en specifik identitet, att det offentliga rummet har prioriterats och att mobilitetsfrågorna är väl lösta.

– Vi tror att vårt förslag kan skapa en meningsfull sammankoppling mellan staden och centralstationsområdet, samtidigt som det skapar levande och gröna stadsrum där människor kan mötas, säger Angus Campbell, arkitekt på brittiska Foster och Partners.

Överdäckningen av spåren ger möjlighet att bygga nya kvarter och publika ytor. Teamet har också prioriterat framkomlighet för fotgängare och cyklister.

Nu påbörjas utredningar och granskning av förslaget som sedan ska bearbetas som en del av detaljplanearbetet. Om ett år planeras ett samråd med invånarna.

– Vi ser att teamet har tagit utgångspunkt i Stockholms nya byggnadsordning och nya arkitekturpolicy och det finns goda förutsättningar för det här förslaget, säger Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson (M).

 

Om det Parallella uppdraget Centralstaden

Utvecklingsarbetet om en överdäckning av centralstationsområdet i Stockholm har pågått sedan 2017 i samverkan mellan Jernhusen, Stockholms stad och Trafikverket. Under 2021 utlystes det parallella arkitektuppdraget för uppgiften: En omvandling av både stationsbyggnaden och spårområdet, som däckas över och får nya kvarter.

Totalt fyra internationella team deltog i det parallella uppdraget:

  • Foster + Partners, Marge arkitekter, Land arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM Group.
  • CF Møller Architects, Elding Oscarson, Warm in the Winter, AJ Landskap och Atkins.
  • KCAP, Neutelings Riedijk architects, Arcadis, Ahrbom & Partner, Landskapslaget och Iterio.
  • Snøhetta, 3XN, GXN och Arup.

Bedömningsgruppen har bestått av: Från Jernhusen: Daniel Markström, regionchef, Anna Bergström, Sonya Stark, och Paul van Doninck. Torleif Falk, Stadsarkitekt Stockholms stad, Anna Arén, planhandläggare Stockholms stad, landskapsarkitekt Catarina Holdar, Magnus Bäckström, Planhandläggare Stockholm stad, Johan Folkesson, chefsarkitekt på Trafikverket och Vanja Knocke på Statens Fastighetsverk.

Sveriges Arkitekter har bistått med processtöd under programarbetet genom Anna Forsberg och Julia Hertzman som processledare.

Mer att läsa