Gå till innehållet

Domen räddar hotad gård

Gårdshusen på Smedjegatan 5 i Göteborg räddas efter överklagande till Länsstyrelsen.
– Mark- och miljödomstolens välformulerade dom är helt underbar läsning, säger arkitekten Ola Nylander som engagerat sig i ärendet.

Gårdshusen på Smedjegatan 5 i Göteborg är några av stadens äldsta men har varit rivningshotade sen 2017 då ägaren, investmentbolaget Grandab, vill riva och bygga hotell.

Byggnadsnämnden gav rivningslov av gårdshusen 2019 men många engagerade sig i ärendet, bland annat föreningen Fasad, komikern Ulla Skoog och konstnärerna på Smedjegatan.

Byggnadsvårdsföreningen överklagade till Länsstyrelsen som 2021 upphävde rivningslovet.
Grandab och Göteborgs stad överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen men den 1 december förra året kom Mark- och miljödomstolens beslut som avslog överklagandet.

– Mark- och miljödomstolens välformulerade dom på drygt 30 sidor är helt underbar läsning. I avslaget blottläggs med största tydlighet Göteborgs stads obefintliga bevarandepolitik liksom den låga juridiska kompetensen hos ansvariga tjänstemän. Bland annat skriver domstolen att dåligt underhåll inte är ett skäl att riva ett gammalt hus, säger professor Ola Nylander, en av arkitekterna som engagerat sig i ärendet, och som redan 2017 skrev en debattartikel om gårdshusen i Arkitekten.

Mer om Huskramare

Mer att läsa