Nyheter

Byggstoppet mot omskrivna 1700-talsgården blir kvar

15 januari 2020

Ett renoveringsprojekt i Falsterbo blev en riksnyhet när det framgått att fastighetsägarna rivit delar av gården. Nu slår Mark- och miljödomstolen fast att det var rätt av kommunen att stoppa bygget.
– Nu är frågan om hur ett fortsatt återuppbyggnadsarbete kan se ut, säger Mentor Demjaha, byggchef på Vellinge kommun.

Annons
Foto Google Maps

Fastighetsägarens rev stora delar av 1700-talsgården vilket ledde till att kommunen utfärdade byggstopp.

Det var i mars i fjol som ett renoveringsprojekt av en byggnad i Vellinge kommun ledde till omfattande mediebevakning. Paret Patrik och Anna Tigerschiöld hade fått bygglov till att renovera sitt hus, Bergendorffska gården från 1700-talet på Storgatan i Falsterbo.

Problemet var att de låtit riva ned flera delar i den gamla byggnaden. Efter en inspektion på platsen beslutade Vellinge kommun genom myndighetsservicenämnden att utfärda förbud mot fortsatt byggnadsarbete. De motiverade beslutet med att omfattningen av ombyggnadsarbetena gick långt mycket längre än vad en renovering tillåter och inte omfattas av bygglovet.

”Den byggnad som omfattas av lovbeslutet finns inte längre”, anför nämnden.

Annons

Ägarna motsatte sig beslutet och menade att man följt bygglovet och haft för avsikt att renovera och återmontera de avlägsnade delarna. De överklagade beslutet till länsstyrelsen i Skåne, som avslog överklagandet, och sedan till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Domstolen meddelar att man går på kommunens linje och skriver:

”… arbetet är att karaktärisera som en rivning. Domstolen anser därför att de utförda arbetena uppenbart strider mot det beviljade bygglovet”.

I slutet av december vann beslutet laga kraft, vilket innebär att byggstoppet gäller tills vidare.

Arkitekten har sökt paret Tigerschiöld respektive deras advokat Johannes Holmgren, som meddelar att de inte vill kommentera domen men uppger att man valt att inte överklaga den.

Mentor Demjaha, plan- och byggchef på Vellinge kommun, meddelar att man nu kommer träffa fastighetsägaren för att komma överens om vägen framåt.

Annons

– Det är mycket som är rivet, så nu är frågan om hur ett fortsatt återuppbyggnadsarbete kan se ut. Vår förhoppning är att vi får till en bra dialog med byggherren så att vi kan tillmötesgå deras önskemål samtidigt som ombyggnaden ska ske i enlighet med de krav som finns med hänsyn till kulturmiljön.

Max Sohl Stjernberg

Gå till nästa artikel