Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Återbruk och neuroarkitektur på demokratidagar i Göteborg

När Göteborgs svar på Almedalen startar i morgon deltar bland andra arkitektkontoren White och Liljewall.
– Vi tror att det här är ett bra sätt att föra samtal med både politiker, bransch och allmänhet, säger Jakob Danckward, arkitekt på White i Göteborg. 

Drygt två veckor före valet drar Frihamnsdagarna i Göteborg i gång, ett evenemang som ska vara en arena för demokratiska samtal med ett schema fyllt av samhällsfrågor där de övergripande handlar om omställning och om att öka valdeltagandet. På programmet står diskussioner om platsidentitet, samskapande, klimatneutralt byggande och hur unga blir delaktiga i stadsutvecklingen.

Ett av de arkitektföretag är som är på plats är White arkitekter med flera egna programpunkter. I stället för att arrangera seminarier bygger de upp rum av träboxar för att uppmuntra till samtal mellan olika aktörer. 

– White har många pågående projekt i Göteborg och vi tror att det här är ett bra sätt att föra samtal med både politiker, bransch och allmänhet, säger Jakob Danckward, arkitekt på White i Göteborg. 

Tillsammans med arkitekten Hedda Arlid från samma kontor ska han under fredag eftermiddag prata med besökare om hur det skulle gå att forma staden utifrån ett cirkulärt tänkande, bland annat genom att ta till vara på det befintliga när nya miljöer ska skapas. 

– Tanken är att frågan om cirkularitet ska genomsyra hela skalan från plan till ombyggnad och nybyggnad. Det betyder att man redan i planeringsstadiet behöver ta hänsyn till de värden som finns i allt det som redan har byggts och producerats och att man har en idé om hur det tas om hand, säger Jakob Danckward.

På plats under Frihamnsdagarna finns politiker från alla riksdagspartier i egna tält och också många fastighetsägare med projekt i Göteborgsregionen, som arkitekterna hoppas kunna påverka. 

Politiska initiativ skulle kunna driva på frågan om cirkularitet bland annat genom att jobba med krav i upphandlingar.

Jacob Danckward

– Politiska initiativ skulle kunna driva på frågan om cirkularitet bland annat genom att jobba med krav i upphandlingar, att justera avgifter för avfall och att göra det juridiskt enklare att bygga om, säger Jakob Danckwardt.

Liljewall arkitekter finns också på plats med bland annat ett seminarium om hur en utformningen av den byggda miljön påverkar våra hjärnor och vår hälsa. Hanna Morichetto som är studiochef på kontoret i Göteborg ska berätta om sin forskning i gränslandet mellan neurovetenskap och arkitektur. Hennes forskning visar att en berikad och varierad miljö har en positiv effekt på hjärnans utveckling och är stressreducerande. 

– Mitt budskap under Frihamnsdagarna är att visa att utformningen av den fysiska miljön har stor betydelse för folkhälsan och att det är värt att investera i. Det är också en rättvisefråga att det ska komma alla till del, och inte bara de som har råd, säger Hanna Morichetto. 

Om Frihamnsdagarna i Göteborg

  • Frihamnsdagarna i Göteborg genomförs av Göteborgs stad för andra året i rad.
  • Evenemanget äger rum på på Bananpiren på Hisingen 25–27 augusti och rymmer 150 programpunkter med seminarier, debatter, politiska tal, poddar, workshopar, samtal, musik och kultur.
  • Delar av programmet sänds digitalt på frihamnsdagarna.se

Mer om Val 2022

Mer att läsa