Gå till innehållet

Arkdes får bakläxa av Riks­revisionen

Riksrevisionen slår ner på ett fel i Arkdes årsredovisning för 2022. Det handlar om inköp som gjorts för flera miljoner kronor, pengar som vid årets slut ännu inte fanns.
– Det är oacceptabelt, och det är ett misstag vi aldrig kommer att göra om, säger Karin Nilsson, verksamhetschef på Arkdes.

Riksrevisionen har som uppdrag att kontrollera statliga myndigheters användning av skattemedel. De har i år granskat årsredovisningar från 221 myndigheter. Bland de 13 som får kritik återfinns bland annat Arkdes. 

Den punkt som Riksrevisionen reserverar sig mot formuleras så här: ”Statens centrum för arkitektur och design har i årsredovisningen en avvikelse på 122 procent mellan lånet i Riksgäldskontoret och värdet på anläggningstillgångarna. Anläggningstillgångarnas bokförda värde uppgår till 5 800 tusen kronor medan lån i Riksgäldskontoret uppgår till 2 610 tusen kronor.”

Det handlar alltså om inköp av inventarier för över 3 miljoner kronor som vid årsslutet fortfarande var ofinansierade. 

Karin Nilsson, verksamhetschef på Arkdes, förklarar vad som hänt. Hon säger att det finns två sätt på vilka statliga myndigheter kan få tillgång till pengar. Dels genom de årliga anslagen från staten, dels genom en så kallad investeringsbudget, som tas som lån. Allt som myndigheten köper för över 50 000 kronor, och som beräknas hålla längre än tre år, måste tas som lån, enligt de skatteregler som finns, säger Karin Nilsson. Lånet tas upp i statens bank, SEBS, och det finns två fönster om året där lånet får tas: en gång i juni och en gång i december.

– Det som hände var att vi missade vår deadline i december, säger Karin Nilsson.

Hon säger att lånet i stället togs i januari i år, och att alla siffror stämmer från och med då. Men eftersom Riksrevisionen kollade hur balansen såg ut vid årsskiftet så stämde den inte då.

Vad skulle ni ha gjort i stället?

– Vi skulle ha lagt in lånet i december. Vi har gjort ett misstag, det är helt och hållet vårt fel.

Visste ni inte om att ni skulle göra det i december?  

– Vi visste om det. Den person som skulle ha gjort det var upptagen med andra saker under den perioden. Vi prioriterade fel.

Förutom reservationen bedömer Riksrevisionen att ArkDes ”i alla väsentliga avseenden använt anslag och inkomster i enlighet med av riksdagen beslutade ändamål och i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter”.

Hur ser ni på Riksrevisionens reservation på den här punkten?

– Det är oacceptabelt. Är man en statlig myndighet ska man följa de lagar och förordningar som finns.

Hur allvarligt är det?

– Det är allvarligt att vi gjort fel. Men jag tror inte att konsekvenserna blir så allvarliga. 

– Det är förstås allvarligt att du och jag pratar om det här just nu i stället för vårt fantastiska utställningsprogram.

Vad kommer det här att leda till?

– Det här är ett misstag som vi aldrig kommer att göra om igen. Vi vet att vi måste bli bättre på intern styrning och kontroll. Vi har också fått i uppdrag sedan tidigare från Kulturdepartementet att inkomma med en redogörelse för hur vi jobbar med det. Det här är ett exempel på varför vi behöver bli bättre på det.

Mer om Arkdes

Mer att läsa