Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Akut utlysning med fokus på torka och extremväder

Det statligt forskningsrådet Formas utlyser medel för forskning som stärker samhällets förmåga att hantera extrema väderhändelser.

Formas öppnar i september akutlysningen Extremväder: effekter, åtgärder och lösningar för ett långsiktigt, hållbart och resilient samhälle. Bakgrunden är den varma och torra försommaren och översvämningarna som följde på flera håll i landet, händelser som blir vanligare och mer extrema på grund av klimatförändringar.

Utlysningen vänder sig till disputerade forskare från alla discipliner inom Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggnad. Man kan ansöka om forskningsmedel för projekt som fokuserar på de effekter som extremväder har på människor, samhällen och natur och om åtgärder och lösningar. Projekten får gärna kombinera forskare från olika vetenskapliga områden och utföras i samverkan med olika samhällsaktörer.

Fokus för utlysningen är extrema väderhändelser i Sverige men det är också möjligt att studera internationella kontexter i ett jämförande perspektiv.

Preliminär sista dag för ansökan är 19 oktober 2023. Beslut om tilldelning av forskningsmedel tas i december 2023.

Mer att läsa