Gå till innehållet

”Har varit fyra års uppror”

REDO ATT RIVAS?

Planerna på att bygga en ny simhall istället för att renovera Åke E Lindqvists klassiska från 1970 väckte motstånd hos arkitekt Olof Thedin och fler andra Växjöbor.

Olof Thedin betraktar byggnaden tillsammans med historikern Martin Rörby.

VÄXJÖ. Domkyrkan, biblioteket och simhallen – Växjö har tre byggnader med i standardverket Guide till Sveriges arkitektur.

Därför var det förvånade när den politiska majoriteten i kommunen plötsligt ville riva simhallen från 1970, ritad av arkitekt Åke E Lindqvist.

Simhallen behövde visserligen renoveras.

– Men när jag insåg att man med berått mod var beredd att riva en av Växjös viktigaste byggnader blev jag upprörd. Jag tyckte det var fruktansvärt okänsligt, säger arkitekt Olof Thedin som tillsammans med en rad andra Växjöbor engagerade sig för att rädda simhallen.

När jag insåg att man med berått mod var beredd att riva en av Växjös viktigaste byggnader blev jag upprörd.

Olof Thedin, arkitekt

På platsen vid Växjösjön där simhallen ligger ville en entreprenör i stället bygga bostäder och ett hotell.

– Det moderata styret ville bygga en helt ny simhall på ett industriområde här i Växjö och så skulle alla bli glada. Men alla blev inte glada. I stället har det varit fyra års uppror mot planerna, säger Olof Thedin.

Och kampen har gett resultat.

– Efter valet har vi ett nytt politiskt styre med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är tre partier som hela tiden har arbetat för att behålla den gamla simhallen och på något sätt bygga om eller till den, säger Olof Thedin.

Han har även engagerat sig i att stoppa planerna på ett nytt sjukhus utanför Växjö. Detaljplanen har överklagats.

– Man tar ett hastigt beslut om att flytta ut sjukhuset, utan att först grundligt ha utrett om det går att bygga nytt på den befintliga tomten. Konsekvensen blir att man ska riva de 130 000 kvadratmeter sjukhus som finns i centrum, utan att fundera på vad det får för konsekvenser för centrala Växjö. Och allt detta i en akut klimatkris, säger han.

Växjö simhall

Simhallen byggdes 1971, är ritad av Åke E Lindqvist och ligger i stadsparken vid den numera renade Växjösjön nära centrum. Byggnadens framtid har diskuterats och debatterats i flera år sedan det förra politiska styret lovat medborgarna en ny simhall.


Mer om Huskramare

Mer att läsa