Gå till innehållet

”Folk förstör inte sina hus av djävulskap” 

Hjo är trästaden vid Vättern som prisats för unikt bevarande av sin gamla särprägel. Vi har träffat Per-Göran Ylander, före detta stadsarkitekt som beskrivs som nyckelperson för att byggnaderna inte förvanskats med nya material.

Per-Göran Ylander, eller PG som han kallas, utbildade sig till arkitekt på 1960-talet. Som många andra i samma generation ritade han hus präglade av den tidens ideal. Men år 1980 började han arbeta som stadsarkitekt i Hjo. Och då hände något. Från att inte ha varit särskilt kunnig i bevarandefrågor och trähusbyggande började han läsa på. Snart sökte han upp hantverkare och fastighetsägare och lade sig i deras arbete.

– Jag hade synpunkter på vad exempelvis målaren uträttade. Det uppskattades inte först, säger PG Ylander.

Tidigt insåg PG Ylander att det saknades en inventering över kulturhistoriskt viktiga hus i Hjo. Det tog han tag i på 1980-talet. Han insåg också att resultatet behövde nå ut. Han såg därför till att inventeringen blev till en bok värd att ha i bokhyllan.

För att sälja den pratade han med Ica och dåvarande Konsum. De lade upp travar av böcker vid kassorna. På tre månader såldes 1 500 exemplar. Detta i en kommun med 4 500 hushåll. 

Som stadsarkitekt såg PG Ylander det som sin uppgift att sprida kunskap om äldre byggnader.

– Alla som hade ett hus som var med på foto i boken köpte, och uppenbarligen ännu fler. Så vi fick trycka en andra upplaga, säger PG Ylander.

Byggnadsnämndens ledamöter stod vid torget när det var julhandel och sålde boken. På så sätt blev de också delaktiga, något som borgade för långsiktighet. 

PG Ylander har även anordnat hantverksdagar. Då har lokala arbetare visat hur det går till att renovera fönster, hur man målar och hur plåtslagare, smeder och trähantverkare arbetar. Han har också anordnat föreläsningar om färgsättning, målning, trädgårdsskötsel och belysning. 

PG Ylander har i första hand inte velat sitta vid sitt skrivbord och stämpla bygglovsärenden. Det måste man också göra. Men man behöver komplettera med att gå ut och upplysa och informera, menar han. 

– Folk förstör inte sina hus av djävulskap, de gör det av okunskap. Därför är det vår uppgift som arbetar med det här att sprida kunskap. Och göra ägarna stolta över sina välbevarade hus.

1990 fick Hjo Europa Nostras hedersmedalj för bevarandet av träbebyggelsen. Badhytterna uppfördes 1913, har rustats upp och hyrs idag ut till privatpersoner. Villan på Nygatan är ytterligare ett av många exempel på bebyggelse som präglar Hjo.

Hans arbetet gav resultat och år 1990 belönades Hjo stad med Europa Nostras hedersmedalj: ”för det beaktansvärda bevarandet av den samlade trästaden Hjo, vilket inneburit ett bibehållande av dess särprägel och charm”. 

Under de senaste 150 åren har ett antal hus rivits i Hjo men fortfarande är staden i stor utsträckning intakt. PG Ylander säger att det dels beror på att Hjo inte har brunnit. Dels på att staden ligger på lagom avstånd från starka ekonomiska regioner och att husen i stor utsträckning har ägts av enskilda näringsidkande personer som aldrig haft intresse av att sälja till dem som velat exploatera området.

Men, vad beror det på att Hjo bevarats så intakt, till skillnad från till exempel intilliggande Askersund?

– Det beror på mig, säger PG Ylander och skrattar. Det låter uppkäftigt men jag är hundra på att den här staden inte hade sett likadan ut om jag inte arbetat här.  

Kvarteren Duvan 1 och 2 vid Stora torget har timmerstomme från mitten av 1700-talet.

Han berättar att det kunde hända att någon som köpt ett hus i Hjo ringde och frågade vad hen kunde göra. Då åkte han ut och berättade om husets kvaliteter. 

– Titta på takfoten där, kunde jag säga. Taktassarna. Titta på fönstren, panelen, den och den detaljen. 

PG Ylander säger att han tror på sitt arbetssätt med samtal, utbildningar och föreläsningar. Det ställer krav och tar tid men det ger resultat. 

– Man får ta en del smockor men jag tror att det är ett av få sätt som fungerar.

En som följt PG Ylander sedan 1980-talet är byggnadsantikvarien Thomas Carlquist – tidigare anställd på Västergötlands museum. Carlquist menar att man i Hjo har insett att en stor del av stadens attraktion ligger i att den är så välbevarad. Därför tror han att risken är låg att hus förvanskas. 

– Dessutom finns PG kvar i staden. Han är fortfarande aktiv, säger han.

PG Ylander är fortfarande aktiv i bevarandet av Hjo och hjälper till exempel nyinflyttade med råd.

Thomas Carlquist tror att Hjo utan PG Ylander hade haft betydligt fler vitmålade hus med svarta takpannor. 

– PG har blivit så etablerad att många nyinflyttade kontaktat honom för att få tips och råd. Därför har inte husen förvanskats med billig plastfärg och betongpannor. 

Mer om Huskramare

Mer att läsa