Gå till innehållet

REPLIK: ”Vi vill ha svar från arkitekt­kontoren”

Tove Sjöberg och Anna Holst från ACAN Sverige svarar på Innovationsföretagens förbundsdirektör Elin Lydahls replik på deras tidigare inlägg där de ställer frågan om arkitektkontoren som är medlemmar i arbetsgivarorgansiationen ställer sig bakom Svenskt näringslivs påverkan på klimatpolitiken.

Hej Elin och tack för ett bra svar. Vi vill förtydliga att det inte är Innovationsföretagen vi riktar vår kritik mot här i första hand. Vi förstår såklart att arkitektkontor vill vara medlemmar, kunna teckna kollektivavtal, få stöd vid eventuella uppsägningar etcetera.  

Att Innovationsföretagen driver ett effektivt arbete för klimatomställning på många plan tvivlar vi inte på, och vi har god insyn i Hållbarhetsrådets arbete då en av våra styrgruppsmedlemmar är del av arbetsgruppen. Vi delar även helt er bild av att det är bråttom, och att vi nu alla måste driva på för ett ökat tempo i omställningen.

Men, med tanke på denna brådska, desto större anledning att fråga: Är det då rimligt och givet att Innovationsföretagens medlemmar på köpet ska tvingas finansiera Svenskt näringsliv och tankesmedjan Timbro, som driver högst aktiv opinionsbildning utifrån rakt motsatt håll när det kommer till klimatfrågor? Kunde inte finansieringen ske frivilligt, så att företag endast behöver sponsra politisk påverkan som stämmer med deras egna mål och värderingar?

Kunde inte finansieringen ske frivilligt, så att företag endast behöver sponsra politisk påverkan som stämmer med deras egna mål och värderingar?

Att Svenskt näringsliv verkligen skulle representera hela näringslivet tror vi nämligen inte på, med tanke på de ganska extrema positioner som intas. Vi tycker detta är djupt problematiskt. 

Vad har Svenskt näringsliv/Timbro för påverkan på samhällsdebatten och vilken politik som i slutänden förs? Vi kan bara notera att i klimatfrågor är deras hållning intill förväxling lik regeringens klimatpolitik, som ju får extremt hård kritik av både forskarvärlden, det egna granskningsorganet Klimatpolitiska rådet och, intressant nog, representanter från näringslivet.

Vi länkade till Supermiljöbloggens utmärkta granskning i vårt förra inlägg. En annan av bloggens upplysande texter från förra året finns här.

Timbro är även medlemmar i det internationella Atlas Network, ett fossilnära nätverk som motarbetar klimatåtgärder och misstänkliggör klimatrörelsen – läs här för att veta mer om dem.

Vi undrar fortfarande vad de svenska arkitektkontoren tycker. Är detta något ni är bekväma med att finansiera? Vi riktade oss i vår text till Sweco, White och Tengbom eftersom de är störst i branschen, men någon annan får gärna svara, ingen nämnd och ingen glömd.

Vänligen, ACAN Sverige, genom Tove Sjöberg och Anna Holst.

Tove Sjöberg och Anna Holst är arkitekter SIR/MSA och företrädare för ACAN Sverige, Architects climate action network.

Mer att läsa