Gå till innehållet

”Arkitektkontor, vilken syn på klimat­politik står ni bakom?”

Innovationsföretagens medlemmar (alltså de flesta av Sveriges arkitektkontor) är automatiskt medlemmar i Svenskt näringsliv. Vad tycker ni arkitektkontor om den påverkan på klimatpolitiken som ni därmed är med och stödjer?

Hej Sweco, White, Tengbom – och i princip alla andra svenska arkitektkontor, som är medlemmar i Innovationsföretagen. (Vi riktar oss till alla men nämner de största först.)

Nyligen skrev statsminister Ulf Kristersson i sociala medier att klimataktivister (“de här människorna”) försöker sabotera de demokratiska politiska processerna och “förstör möjligheterna till ett konstruktivt samtal om klimatpolitiken”. De som protesterar mot regeringens klimatpolitik påstås vägra ett sansat samtal, något som “totalitära krafter sysslat med i alla tider”. Extinction rebellion – som arbetar utifrån strikta ickevåldsprinciper – utpekades som ett säkerhetshot. 

Dels är detta intressant eftersom regeringen själva till varje pris verkar vilja undvika det där konstruktiva samtalet – vi från ACAN var till exempel på plats utanför regeringens klimatmöte där enbart näringslivsrepresentanter fick delta i panelsamtalen, och vi vet mycket väl hur frustrerade forskare och klimatorganisationer är för att de inte lyckas få komma till tals. Klimatminister Romina Pourmokthtari får kritik från samlade medier för att hon gjort sig otillgänglig för journalister i ett helt år, ett år som präglats av en snabbt eskalerande klimatkris. Världen brinner, regeringen lägger miljarder på billigare bensin.

Men, det är också intressant att titta närmare på varifrån tankegodset kommer. De hårda argumenten kring klimataktivister används nämligen inte bara i Sverige – att utmåla fredliga engagerade som samhällsfarliga terrorister är numera ett fenomen som återkommer i flera länder. 

Ett internationellt nätverk kopplat till fossilindustrin finns bland de drivande, Atlas network. Den svenska tankesmedjan Timbro är en av medlemmarna. Mer finns att läsa i till exempel en artikel i The Guardian.

Innovationsföretagens medlemmar (alltså de flesta av Sveriges arkitektkontor) är automatiskt medlemmar i Svenskt näringsliv. Timbro i sin tur finansieras till 100 procent av Svenskt näringsliv. 

Innovationsföretagens medlemmar (alltså de flesta av Sveriges arkitektkontor) är automatiskt medlemmar i Svenskt Näringsliv. Timbro i sin tur finansieras till 100 procent av Svenskt näringsliv. 

Enligt Innovationsföretagens hemsida driver Svenskt näringsliv opinion inom “frågor och områden som är viktiga och gemensamma för alla företag i Sverige”. 

Vilka är de frågorna egentligen? Tittar man på Svenskt näringslivs hemsida så står det att “omställningen till en fossilfri ekonomi är en unik möjlighet för Sverige”. Exakt hur är lite luddigt, man får leta bland texter om marknadsekonomi och låga skatter. Just nu ligger tre artiklar om kärnkraft, alternativt kärn- och vindkraft, överst på fliken om hållbarhetsfrågor. Vi hittar även kritik mot EU:s nya naturrestaureringsregler.

Timbro är desto tydligare. På Timbros hemsida går det att hitta kritik mot i princip alla sorters klimatpolitik: reduktionsplikt, EU:s green deal och subventioner till förnybar el. “Klimatet vinner på tillväxt” hävdas bestämt, en inte helt okontroversiell ståndpunkt.

Hur har då påverkansarbetet från Svenskt näringsliv och Timbro sett ut, historiskt sett? 

Supermiljöbloggen publicerar en grundlig genomgång av forskarna Kristoffer Ekberg (Chalmers) och Victor Pressfeldt (Lunds universitet) som i en nyligen publicerad forskningsartikel har analyserat publicerat material gällande miljö- och klimatfrågor från tankesmedjor finansierade av Svenskt näringsliv. “Trots att argument och ordval från Svenskt Näringsliv och Timbro ändrats över tiden, i takt med att kunskapen kring människans påverkan på klimatet har ökat, har målet varit det samma som för deras amerikanska motsvarigheter: att motarbeta klimatåtgärder och regleringar för industrier”, står att läsa.

Hela Supermiljöbloggens analys av Svenskt Näringsliv och Timbro som maktfaktor i Sverige och hur de arbetat genom åren kring klimatfrågan, rekommenderas som läsning. 

Vi undrar:

Svenska arkitektkontor, är det här en syn på klimatpolitik, vetenskap, omställning eller “viktiga och gemensamma” frågor som ni ställer er bakom? Är det något ni tycker är rimligt att finansiera? Vi tror (hoppas) verkligen inte det. Vi vet inte hur stora summor det rör sig om men det är en desto större principsak.

Vi är tacksamma för svar!

Hälsningar från ACAN Sverige – fredliga klimataktivister, oroade över utvecklingen. Det är inte vi som är de farliga här.

Tove Sjöberg och Anna Holst är arkitekter SIR/MSA och verksamma i ACAN Sverige, Architects climate action network.

Mer att läsa