Gå till innehållet

REPLIK: ”Innovations­företagen driver på för en snabbare klimat­omställning”

Innovationsföretagens förbundsdirektör Elin Lydahl svarar på Tove Sjöbergs och Anna Holsts inlägg där de ställer frågan om arkitektkontoren som är medlemmar i Innovationsföretagen ställer sig bakom Svenskt näringslivs påverkan på klimatpolitiken.

Innovationsföretagen anser att det är helt centralt att Sverige håller fast vid sina nationella klimatmål i enlighet med Parisavtalet. Vi klarade av att nå etappmålet för 2020 men nu krävs ökat tempo i klimatomställningen för att nå även 2030 och 2040 års etappmål. 

För Sverige har inte gjort tillräckligt. Och regeringen har ännu inte beslutat om någon politik för att nå vare sig EU:s eller våra egna nationella klimatmål till 2030. Politiken som förs just nu leder tvärtom i motsatt riktning. För den som minns hur den pandemiorsakade ekonomiska nedgången ledde till minskade utsläpp 2021 är det en förbluffande prestation av nuvarande regering att lyckas förena lågkonjunktur med ökade utsläpp. Och detta beror helt och hållet på de beslut som har fattats under det senaste året.

Även i Sverige måste vi förändra våra beteenden, investera i klimatsmarta lösningar och skapa förutsättningar för att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader Celisus. När nu Hasslers utredning om klimatmålen går på remiss kommer vi att driva på för ett skarpt svar. För det hela är mycket enkelt, diskussionen om vilka, relativt lika, mål som Sverige ska sträva emot 2030 är en dimridå. Mål kan naturligtvis justeras men problemet är när all kraft läggs på detta i stället för på att fatta nödvändiga beslut för att minska utsläppen. 

En snabbare klimatomställning är en av Innovationsföretagens främsta prioriterade frågor. Förutom att påverka politiker och andra opinionsbildare driver förbundet även på för ett skarpare tonläge för klimatomställning inom Almega och Svenskt näringsliv. Det här interna påverkansarbetet bedrivs på alla nivåer – från enskilda expertgrupper ända upp till styrelsen. Vi når framgång, men Svenskt näringsliv kommer aldrig att bli bara vår röst. Det är en orimlig förväntan. De ska företräda hela näringslivet och vi förväntar oss inte att alla sektorer kan ställa upp på åtgärder som vi driver.

Vi når framgång, men Svenskt näringsliv kommer aldrig att bli bara vår röst. Det är en orimlig förväntan. De ska företräda hela näringslivet och vi förväntar oss inte att alla sektorer kan ställa upp på åtgärder som vi driver.

Innovationsföretagen samlar även några av branschens mest kunniga företagsrepresentanter inom hållbar arkitektur och teknikutveckling i ett Hållbarhetsråd som aktivt bedriver påverkan och tar fram konkreta lösningar. De förslag som tas fram är konstruktiva och alltid baserade på en djup kunskap och fakta.

Forskningen är entydig med att mänsklighetens koldioxidutsläpp påverkar klimatet. Innovationsföretagen ser Parisavtalet som en given utgångspunkt i arbetet med att minska utsläppen och förbundet står bakom den nationella målsättningen om netto-noll utsläpp i Sverige till 2045. En snabbare omställning kräver en ambitiös klimatpolitik på alla nivåer. De globala utsläppen måste ned till netto noll år 2050 för att Parisavtalets mål ska kunna nås. Och vägen dit spelar naturligtvis också roll. Ett Sverige med höga klimatambitioner och som tar nödvändiga beslut för att nå utsläppsmålen för 2030, 2040 och 2045 kan visa andra länder hur minskade utsläpp kan förenas med tillväxt och välstånd. Men det är inte tillräckligt. Det krävs också starka ekonomiska incitament även på global nivå för att klimatomställningen ska gå tillräckligt snabbt.

Detta är Innovationsföretagens förslag:

  • Skärp EU:s utsläppshandel och sätt ett globalt pris på utsläppen.
  • Ta lika stor hänsyn till konsumtionsbaserade klimatutsläpp som till de inhemska.
  • Fastställ en nationell koldioxidbudget.
  • Låt svenskt bistånd bidra till hållbar omställning och efterfrågan på hållbara svenska lösningar. 
  • Kräv att all offentlig upphandling ska vara innovationsvänlig och styr mot klimat- och hållbarhetsmålen. 
  • Styr om från linjärt till cirkulärt i incitament, regelverk och upphandling. 
  • Låt EU:s gröna taxonomi driva på omställningen genom starkare drivkrafter och finansiering.
  • Sätt energieffektiviseringen först.
  • Inför kraftfulla ekonomiska incitament för energieffektivisering för både privata och kommersiella fastighetsägare.

Vi har alla ett ansvar att bidra och se till att mediautrymmet används på bästa sätt för att gynna sakfrågan – en snabbare omställningstakt. Ju fler aktörer som tillsammans driver på desto snabbare når vi resultat. 

Innovationsföretagens medlemmar kan känna sig trygga med att förbundet dagligen jobbar med att höja ambitionsnivån vad gäller omställningstakten – både internt och externt. 

Elin Lydahl är förbundsdirektör för Innovationsföretagen.

Mer att läsa