Gå till innehållet

REPLIK: ”Tidskriften Arkitektur ska stärkas”

Vi ändrar det redaktionella upplägget för att stärka tidskriften Arkitekturs kvalitet och arkitekturbevakning, skriver Sveriges Arkitekters mediechef Maria Blom i en replik till Pär Eliaesons debattartikel om tidskriftens framtid.

Tidskriften Arkitektur har varit i Sveriges Arkitekters ägo sedan 1970-talet. Under lång tid drevs Arkitektur inom en egen enhet men då tidskriften länge haft ekonomiska problem och färre arkitekter prenumererar har Sveriges Arkitekters styrelse de senaste åren behövt ta ett större ansvar för verksamheten och dess finansiering för att säkerställa fortsatt utgivning av en högkvalitativ och angelägen tidskrift. 

En större genomlysning av Arkitektur Förlags ekonomi och organisation på styrelsens initiativ 2020 resulterade 2021 i en uppdaterad uppdragsbeskrivning, förändringar i bolagsstyrelsen och en omorganisation. Processen har förankrats internt och beskrivits i artiklar i Arkitekten i mars 2021 och november 2021. Ett ytterligare steg tas under 2022 när redaktionens sammansättning justeras.

Motivet till förändringen är att det skapar möjlighet att ytterligare stärka tidskriftens arkitekturbevakning.

Motivet till förändringen är att det skapar möjlighet att ytterligare stärka tidskriftens arkitekturbevakning. I framtiden behöver vi ha fler arkitekter som är engagerade i att bredda och kvalitetsgranska innehållet för att skapa ett vitalt urval av den arkitektur som presenteras. 

Vi kommer därför att tillsätta ett aktivt arbetande redaktionsråd med arkitekter som i tätt samarbete med chefredaktören sätter ett tydligt avtryck i tidskriften. Genom en mix av kompetenser och ålder i rådet kan tidskriften få större relevans och förankring i de viktiga samtida arkitekturfrågorna. 

Vi vill uppmana medlemmar som är intresserade att vara med i ett sådant råd att anmäla sitt intresse. En inbjudan kommer att gå ut efter semestrarna.

Vi söker nu en chefredaktör med journalistkompetens för att genomföra den nödvändiga redaktionella utvecklingen av Arkitektur i print och digitalt och vända upplagetappet. Uppdraget är att skapa en tidskrift som leder och lyfter det svenska arkitektursamtalet. Här vill vi poängtera att arkitekturkunskaper är meriterande till tjänsten som chefredaktör, och att det dessutom finns gedigen akademisk och förvärvad kunskap på området inom den sittande redaktionen.

Mer att läsa