Gå till innehållet

Nedskärningar på Sveriges Arkitekter

Nio tjänster försvinner från Sveriges Arkitekter. Det berör dotterbolaget Arkitektur förlag, redaktionen för medlemstidningen Arkitekten samt kanslifunktioner inom ekonomi, förtroendemannastöd samt lokal verksamhet i Skåneregionen.

På måndagen presenterade förbundsdirektör Tobias Olsson förslaget på en ny organisation för Sveriges Arkitekter. Syftet med omorganisationen och uppsägning av personal är att nå budget i balans.

– Pandemin har påtagligt gjort vår ekonomi mer sårbar och det råder stor osäkerhet kring hur utvecklingen kommer att bli. Ökad arbetslöshet innebär ökade kostnader för våra medlemmars inkomstförsäkringar och samtidigt har viktiga intäkter fallit drastiskt. Mest synbart är annonsintäkterna som minskat med en tredjedel, säger Tobias Olsson.

Förbundet har under flera år dragits med ekonomiskt underskott, men styrelsens och förbundsledningens inställning har tidigare varit att underskottet är hanterbart och att återgången till en budget i balans skulle kunna ske successivt.

– Vi har under längre tid haft hanterbara avsiktliga underskott för att kunna växa och utveckla verksamheten. Det fungerade väl tills pandemin kom och på tio år har vi ökat antalet fullbetalande medlemmar med 38 procent. Få av oss kunde förutse pandemin. Hade vi kunnat det skulle vi så klart velat gå in i den med budget i balans. Nu blir det mer drastiska åtgärder än som var tänkt, säger Tobias Olsson.

I omorganisationen ingår att aktiebolaget Arkitektur förlag, som Sveriges Arkitekter äger, blir en del av Sveriges Arkitekters organisation. Förlaget har länge dragits med ekonomiska problem och åtgärden är ett sätt att kunna behålla både förlagets tidskrift Arkitektur och förbundets medlemstidning Arkitekten.

– Med vikande annonsintäkter gick tidskrifterna med ett underskott på sex miljoner kronor år 2020 och det håller inte. Samtidigt är vi måna om att behålla båda tidningarna och odla deras särarter och bibehålla deras journalistiska integritet med chefredaktörerna som ansvariga utgivare. Vi drar ner på antalet anställda journalister och anlitar frilansjournalister för att tidningarna ska kunna anpassa sig efter annonsintäkterna, säger Tobias Olsson.

Han hoppas att medlemmarna inte kommer att märka av nedskärningarna.

– Förhoppningsvis kommer det inte att märkas så mycket. Vi kommer fortsatt att jobba efter det verksamhetsprogram som stämman och styrelsen beslutat om och ingen verksamhet kommer att upphöra. Men vi kommer att jobba lite annorlunda och lite mindre omfattande och prioritera ännu hårdare, säger Tobias Olsson.

Han menar att detta gäller även apropå att förbundets satsning att ha en anställd lokal kansliresurs i södra Sverige försvinner.

– Vårt avtal med Form design center i Malmö fortsätter liksom vår närvaro och vårt lokala engagemang, men i en annan form, säger Tobias Olsson.

Nu inleds de fackliga förhandlingarna. Om förslaget till ny organisation förverkligas kommer antalet fast anställda på Sveriges Arkitekter att vara 36 stycken. Tanken är att den nya organisationen ska börja gälla efter sommaren.

Sveriges Arkitekters lokala samverkansklubb har avböjt att kommentera med hänvisning till pågående förhandling och att de anställda kommer att företrädas av sina respektive fackförbund.

Mer att läsa