Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Så ska Arkitektur förlag räddas från konkurs

En omorganisation och uppsägningar har gjorts på Sveriges Arkitekter och Arkitektur förlag för att säkra bokutgivningen och tidskriften Arkitektur. Nu är den nya organisationen på plats.
– Det var nödvändigt för att stoppa blödningen, säger Tobias Olsson.

I juni rapporterade Arkitekten om neddragningar och en omorganisation på Arkitektur förlag och Sveriges Arkitekters kansli. Sedan dess har flera uppsägningar gjorts och förlagets styrelse och vd har slutat.

Orsaken till omorganisationen var främst att Arkitektur förlag, som ägs av Sveriges Arkitekter, haft ett ekonomiskt underskott under många år.

– Omorganisationen gjordes för att rädda förlaget från konkurs. Hotet låg nära och pandemin skyndade på beslutet, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Arkitektur förlag, med tidskriften Arkitekturs redaktion och en förläggare, ingår efter omorganisationen i en mediegrupp tillsammans med redaktionen för medlemstidningen Arkitekten.

– För att säkra oberoendet gentemot förbundet har både Arkitektur och Arkitekten fortsatt varsin chefredaktör som också är ansvarig utgivare. Vi har också tillsatt en mediechef som i praktiken fungerar som vd för medieverksamheten, säger Tobias Olsson.

De båda tidningsredaktionerna delar nu lokal i en avskild del av Sveriges Arkitekters kansli. För båda tidningarna gäller att layout och en del av den journalistik som tidigare gjorts av anställda läggs ut på konsulter.

– Att vi har dragit in på fasta tjänster gör att vi kan vara mer följsamma efter konjunkturläget. Det är vanligt i tidskriftsbranschen, säger Tobias Olsson.

Sedan beslutet om omorganisationen togs i våras har både annonsmarknaden och arbetsmarknaden delvis återhämtat sig.

– Det blev inte så illa som vi befarat, men vi är inte tillbaka på det läge vi hade före pandemin. Vi försöker hitta ett hållbart kostnadsläge för att kunna ge ut båda tidskrifterna och uppehålla vår bokutgivning. Förbundet köpte Arkitektur förlag för 50 år sen och syftet med ägandet är att säkerställa utgivningen, säger Tobias Olsson.

Om Sveriges Arkitekters omorganisation

Den nya styrelsen för Arkitektur förlag AB ser ut som den för Sveriges Arkitekters servicebolag Arkitektservice AB och består av Tobias Olsson (vd), Elisabet Elfström (vvd) och Rolf Carlquist (ekonomichef) från Sveriges Arkitekters kansli samt Emina Kovacic (förbundsordförande) och Fredrik Drotte (vice ordförande) från Sveriges Arkitekters styrelse. Styrelsen fattar beslut om budget och uppdraget till förlaget, övriga beslut är delegerade till mediechefen och Arkitekturs chefredaktör och ansvariga utgivare.

Tre tjänster på Arkitektur förlag och tre på Arkitekten har dragits in. Två tjänster har tillkommit, en mediechef samt en tjänst som digital redaktör som delas mellan tidskrifterna. Ytterligare tre personer har avslutat sina tjänster på Sveriges Arkitekters kansli. Förbundets kommunikationsavdelning har förstärkts med en heltidstjänst.

Mer att läsa