Nyheter

Wingårdhs blir byggherre

19 februari 2019

Wingårdhs har bildat gemensamt bolag med ett byggföretag och ett fastighetsutvecklingsföretag. På agendan står att projektera och bygga kostnadseffektiva bostäder med hög och utmärkande arkitektonisk gestaltning.

Annons
Annons
Illustration Wingårdhs

Kilströmskaj i Karlskrona, ritat av Gert Wingårdh och Joakim Lyth, är ett av bostadsprojekten som de tre ägarna av det nya bolaget SBU Framtid redan har gemensamt.

Det är Wingårdhs holdingbolag som tillsammans med byggföretaget JSB och fastighetsutvecklingsföretaget SBU gått in som ägare i det gemensamma bolaget SBU Framtid AB.

– Tillsammans har vi en enorm genomförandekraft, säger Gert Wingårdh i ett pressmeddelande apropå det nya bolagssamarbetet.

Wingårdhs blir alltså byggherre men arkitektkontoret är fortsatt en separat verksamhet.

Annons
Annons

– Vi kommer att leverera ritningar till marknadsmässiga priser men poängen är att vi kommer att kunna återvinna och återanvända tidigare erfarenheter i fler projekt. Vi får en tydlig loop av kontinuerlig återkoppling istället för att sitta med ett tomt vitt ark i början av varje projekt, förklarar Joakim Lyth, kontorschef på Wingårdhs arkitektkontor i Malmö.

Vi får en tydlig loop av kontinuerlig återkoppling istället för att sitta med ett tomt vitt ark i början av varje projekt.

Joakim Lyth, Wingårdhs. Foto: Wingårdhs

Liksom andra arkitektkontor som satsat på att vara både arkitekt och byggherre, talar Joakim Lyth om att det som arkitekt bland annat handlar om att höja kunskapsnivån och förståelsen för projektens finansiering.

– Nästan alla projekt hamnar i att man tvingas banta i slutänden. Målet med det nya bolaget är att hitta rätt från början. Som arkitekt är det jätteintressant att vara med i det sammanhang där man gör prioriteringarna och bestämmer var pengarna ska läggas, säger Joakim Lyth.

Bakgrunden till de tre bolagens gemensamma satsning är att de redan jobbat tillsammans i ett antal bostadsprojekt vars detaljplaner nyligen gått igenom eller är på väg att gå igenom.

Annons
Annons

– Det var ett naturligt steg när vi nu sitter här med fyra gemensamma projekt, att gå ihop och skapa en tydlig struktur. Vi vill hitta industrialiseringen, men då talar jag inte om prefabricering utan om kontinuerliga processer som kan återanvändas, säger Joakim Lyth.

Hur stor eller framgångsrik den nya satsningen blir återstår att se. Tanken är att de fyra projekten som väntas ha byggstart i vår ska ge feedback för kommande projekt.

– Det är ett experiment. Jag har ingen föreställning om att vara den perfekta byggherren. Jag är fortfarande arkitekt. Men vi går in i ett samarbete där jag blir mer komplett i min arkitektroll och våra samarbetspartners tvingas också att bredda sig, säger Joakim Lyth.

Torsten Kai-Larsen, fastighetsutvecklare på SBU, säger att hans vision länge varit att få in de konstnärliga aspekterna tidigare i byggprojekten. Som kontrast till de dominerande svenska totalentreprenaderna refererar han till USA och att det där är en betydligt vanligare modell att fastighetsutvecklare jobbar närmare gestaltningen.

Torsten Kai-Larsen, SBU.

– Jag vill på riktigt involvera gestaltningen tidigt och för att få det kostnadseffektivt krävs ett gemensamt bolag där vi delar visionen, kan få kontinuitet och tar med oss erfarenhet in i nästa projekt, säger Torsten Kai-Larsen.

Annons
Annons

Liksom Joakim Lyth tar han upp poängen med att arkitekterna får mer insyn i finansieringen av projekten.

– Min erfarenhet är att arkitekter exempelvis gärna vill vara kostnadseffektiva och tillfredsställa byggherren med så mycket BTA som möjligt, men rent finansiellt kan det vara mycket bättre med hälften så många lägenheter på en tomt. Så det är väldigt bra att få med arkitekterna i det finansiella tänket från början, säger Torsten Kai-Larsen.

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel