Gå till innehållet

Vinnaren i Helsingborg: ”Vi blev betagna av platsen”

Danska Schmidt Hammer Lassen vann tävlingen om Helsingborgs stadsbibliotek före en rad svenska kontor. Att riva så lite som möjligt av det befintliga biblioteket och att gräva in delar av tillbyggnaden i parken blev ett vinnande koncept.

Efter en arkitekttävling i två steg om en till- och ombyggnad av stadsbiblioteket i Helsingborg stod det i förra veckan klart att det danska arkitektföretaget Schmidt Hammer Lassen har vunnit. Konkurrenterna i det andra steget av tävlingen var svenska kontoren AIX samt Fredblad arkitekter. I det första steget av tävlingen deltog även Wingårdhs, Elding Oscarson, Nyréns, Fojab samt finska JKMM architects.

Schmidt Hammer Lassen vann med förslaget Ett kulturellt fyrtorn i stadsparken.

– Vi är jublande lyckliga. Vi har satsat många timmar på uppgiften, säger Mads Kaltoft som är partner på Schmidt Hammer Lassen.

Det befintliga stadsbiblioteket i Helsingborg, ritat av Jörgen Michelsen 1965, betraktas i dag som en arkitektoniskt värdefull byggnad som är känslig för förändringar. Också stadsparken från slutet av 1800-talet är klassad som riksintresse. I tävlingsuppgiften låg bland annat att skapa en helhet och att beakta platsens kulturhistoriska värden.

Vi ville göra så få ingrepp som möjligt på det befintliga biblioteket.

Mads Kaltoft, partner på Schmidt Hammer Lassen.

– Vi blev betagna av platsen, både av parken och byggnaden, när vi besökte den och det har påverkat mycket av vår strategi. Vi ville göra så få ingrepp som möjligt på det befintliga biblioteket och har placerat tillbyggnaden vid sidan av. Vi har också valt att bevara glastaket som ritades som ett tillägg på 1990-talet, säger Mads Kaltoft.

Förutom en om- och tillbyggnad på cirka 3 000 kvadratmeter och ett underjordiskt parkeringsgarage ingick det i tävlingsuppgiften en takpark som ska ersätta den parkyta som tillbyggnaden av biblioteket tar i anspråk. Den ska också knyta samman norra och södra Helsingborg som i dag är hårt avskilda stadsdelar.

– Vi har löst det genom att skära in en del av tillbyggnaden i parken, leda ett stråk som går genom parken mot takparken, och att skapa nya typer av mer intima landskapsrum, säger Mads Kaltoft.

Tävlingsprogrammet efterlyste också flexibilitet och resurseffektivitet. Arkitekterna föreslår pelare i delar av byggnaden, som gör det enkelt att omprogrammera lokalerna i framtiden. Konstruktionen är en trästomme med delar av stampad jord som fasadmaterial som knyter samman de nya huskropparna till tegelpartier i det befintliga biblioteket. 

– Hållbarhetsaspekter är drivande i allt vi gör i dag. Att det efterfrågades både en transformation av den äldre byggnaden och en utbyggnad har gjort det här till ett extra spännande projekt. Det pekar in i framtiden och visar hur vi kan bevara värden i existerande byggnader när vi bygger nytt, säger Mads Kaltoft.

Ett bärande koncept i det vinnande förslaget är det så kallade fyrtornet, en byggnadsvolym som knyter samman det äldre biblioteket med det nya och lyser inifrån som en lykta på kvällen.

– Vi har velat ge den en egen stark identitet som ett hus för medborgarna, en byggnad som väcker nyfikenhet och lockar nya besökare. Det har varit en svår uppgift att integrera den nya byggnaden, som behövde signalera något nytt och viktigt, samtidigt som den inte får bli allt för dominerande, säger Mads Kaltoft.

Elif Tinaztepe, som också är partner på Schmidt Hammer Lassen, nämner komplexiteten i uppgiften som den största utmaningen.

– Tillbyggnaden skulle vara så kompakt som möjligt för att inte ta för mycket mark från parken, och samtidigt ha en öppenhet och generositet. Det har varit en balansgång, säger Elif Tinaztepe.

Nu ska det vinnande teamet utveckla förslaget tillsammans med Helsingborgs stad och i brukardialoger.

Vi tror att projektet kan vidareutvecklas utan att förlora sin kärna.

Elif Tinaztepe, partner på Schmidt Hammer Lassen.

– Jag tror vi vann mycket för att vi har skapat en lyckad dialog mellan den existrande platsen och en ny byggnad och takpark. Vi tror att vårt projekt har stora möjligheter att vidareutvecklas tillsammans med staden, utan att förlora sin kärna, säger Elif Tinaztepe.

Mer om arkitekttävlingen

Tävlingen arrangerades av Helsingborgs stad i samarbete med Sveriges Arkitekter och avgjordes i två steg där tre förslag av åtta valdes ut till den andra omgången. Samliga förslag i tävlingen finns att se på Helsingborgs stads hemsida.

Bakom det vinnande förslaget från Schmidt Hammer Lassen står: Ansvariga partner: Elif Tinaztepe og Mads Kaltoft. Projektledare: Camilla Wisborg. Medverkande arkitekter: Asbjørn Eriknauer, Polina Isyanyulova, Jingping Lu, Fanny Lenoble, Linnea Freij. Övriga medverkande: Oskar Nesset Mattsson, Helena Jingyi Bjørn Christensen, Chiara Gargiulo, Lauren Taylor-Heaton. Landskapsarkitekter: Masu Planning, Sune Oslev Partner och Magnus Hehlke. Övriga konsulter: Matter Bybrix, Lene Damsbo Brix, Buro Happold Copenhagen.

Mer att läsa