Gå till innehållet

Dansk seger i tävling om Helsingborgs bibliotek

Danska Schmidt Hammer Lassen har utsetts till vinnare i projekttävlingen om att bygga till och om Helsingborgs stadsbibliotek.

Projekttävlingen genomfördes i två steg. Åtta kontor tävlade i ett första steg och tre gick vidare till det andra. Tävlingsuppgiften var att skapa en helhet av det befintliga ombyggda stadsbiblioteket och tillbyggnaden och att beakta platsens kulturhistoriska värden. En takpark skulle ersätta parkmark som tas i anspråk och knyta samman norra och södra Helsingborg.

Schmidt Hammer Lassen vann med förslaget Ett kulturellt fyrtorn i stadsparken. Ett kännetecken i det vinnande förslaget är den volym som knyter samman det befintliga biblioteket med tillbyggnaden, en volym med rött raster som lyser inifrån i mörkret. Det vinnande teamet på Schmidt Hammer Lassen definierar den existerande byggnaden som en sekvens av inåtvända rum och beskriver att de med tillbyggnaden lägger till en serie utåtvända rumsupplevelser.  

Juryn beskriver vinnarförslaget som ett genomarbetat och lyhört förslag som syftar till att skapa en attraktiv målpunkt i stadsparken. ”Den glasade, rasterklädda och kvällstid upplysta hubben blir en sammankopplande länk, som är lätt att orientera sig efter och som bjuder in från både norr och söder. Här får den mångsidiga biblioteksverksamheten ta plats i en struktur där nya delar fogats till de befintliga till en sammanhängande helhetsupplevelse”, skriver juryn.

Det vinnande förslaget ska nu vidareutvecklas i samarbete med Helsingborgs stad. Ett nytt bibliotek bedöms kunna stå klart kring årsskiftet 2026/2027.

I vinnarförslaget ramar stora fönster in utsikten och visar upp bibliotekets verksamhet för staden.

Det nya utvidgade biblioteket integreras i parken genom en takpark som ersätter mark som tagits i anspråk i stadsparken som är klassad som riksintresse.

I bland annat hörsalen föreslås rammade jordväggar för att harmoniera med parken och Helsingborgs tegeltradition.

En ny trappa kopplar samman befintliga och nya delar av biblioteket.

Om tävlingen

Den inbjudna projekttävlingen i två steg anordnades av Helsingborgs stad i samarbete med Sveriges Arkitekter. Schmidt Hammer Lassen, AIX arkitekter och Fredblad arkitekter gick vidare i det andra steget. I det första steget av tävlingen deltog också Wingårdhs, Elding Oscarson, JKMM architects, Nyréns och Fojab.

Bakom det vinnande förslaget från Schmidt Hammer Lassen står: Ansvariga partner: Elif Tinaztepe og Mads Kaltoft. Projektledare: Camilla Wisborg. Medverkande arkitekter: Asbjørn Eriknauer, Polina Isyanyulova, Jingping Lu, Fanny Lenoble, Linnea Freij. Övriga medverkande: Oskar Nesset Mattsson, Helena Jingyi Bjørn Christensen, Chiara Gargiulo, Lauren Taylor-Heaton. Landskapsarkitekter: Masu Planning, Sune Oslev Partner och Magnus Hehlke. Övriga konsulter: Matter Bybrix, Lene Damsbo Brix, Buro Happold Copenhagen.

I tävlingsjuryn satt Mats Hallberg, Tina Haglund, Josefin Andersson, Olof Carlius, Martin Hadmyr, Konrad Ek, Karin Ahlstedt, Petra Gipp och Josefin Larsson.

Mer att läsa