Nyheter

Utredning föreslår nya planlösningar för bostäder

19 december 2019

Regeringens utredning Modernare byggregler har lämnat slutrapport. Kommittén föreslår bland annat nya föreskrifter för bostäders utformning, att ombyggnad inte ska omfattas av Plan- och bygglagen och att kravet på certifierade sakkunniga och kontrollansvariga stryks.

Annons
Illustration Fojab arkitekter

Illustration ur konsekvensanalysen till Modernare byggreglers slutbetänkande som visar hur en bostad på 35 kvadratmeter med nya föreskrifter kan inrymma två utrymmen för sömn och vila och utrymmen för samvaro och måltider med fönster med utblick.

”Vi föreslår åtgärder som sammantaget ger förutsättningar för en mer ändamålsenlig byggprocess, ökad variation i bostadsutbudet, ökad konkurrens och ett långsiktigt hållbart byggande”, skriver regeringens utredare Anna Sander och Kurt Eliasson i sitt slutbetänkande som de överlämnade till bostadsminister Per Bolund på torsdagen.

Ett av förslagen i utredningen är att Boverket ska reformera sina byggregler, BBR, genom att bland annat skippa hänvisningar till allmänna råd och standarder. Kommittén för modernare byggregler har i sitt slutbetänkande gjort ett testförslag på förändring av avsnittet som handlar om planlösningar för bostäder.

– Vi har tittat på vilka utrymmen och mått som måste säkerställas, vilka ytor som kan överlappa och vilka utrymmen som behöver kunna avskiljas, säger utredaren Anna Sander.

Annons

Regeringens utredare Anna Sander är till vardags enhetschef för mark och exploatering i Uppsala kommun. Foto: Kristian Phol

Förslaget är att ta bort kravet på att kunna skilja ett fönsterförsett kök och vardagsrum åt. Istället ska det finnas krav på att kunna skilja av ett sovrum med fönster. Rekommendationen att ha ett sovrum med plats för dubbelsäng tas också bort. Utredningen vill också stryka kravet på att sätta in garderober och hatthylla från start. Endast måtten för förvaring ska säkerställas. I förslaget finns också ett nytt krav på ”möjlighet till utblick” både från matplats och i rum för samvaro.

– Vårt förslag är ett test på hur BBR kan bli. Avsnittet är fyra till fem sidor med bindande regler för bostadsutformningen och ska vara allt som behövs för att till exempel arkitekter och kommuner ska veta vad som gäller. Samhällets krav ska framgå av det som är regler, säger Anna Sander.

Hur har utredningen förhållit sig till att det finns dem som menar att det inte är själva reglerna det är fel på utan processerna?

– Det har levt med oss hela tiden att det inte är reglerna som är problemet. Men regelkrånglet orsakas av hur de är skrivna och att det finns olika tolkningsmöjligheter. Därför vill vi skapa ordning och reda. En del, men inte alla, tycker också att reglerna driver ytor. Därför gav vi oss på planlösningarna. Vi har haft hjälp av arkitekter och jag tycker att det blir bättre planlösningar med vårt förslag. Vi behåller viktiga bostadskvaliteter men minskar ytorna, säger Anna Sander.

Kommittén för modernare byggreglers fem huvudförslag:

Kraven för ombyggnad tas bort från plan- och bygglagen. Det är bara den del av byggnaden som ändras, renoveras eller byggs om som ska behöva anpassas till dagens bestämmelser, inte hela byggnaden.

Annons

Större frihet gällande bostadsutformning. Detta genom att endast ha två kravnivåer, en för bostäder på högst 35 kvadratmeter och en för bostäder över 35 kvadratmeter. Enligt utredarna är syftet en ökad variation av bostäder. Det blir möjligt att producera små lägenheter för andra än studenter och mellanstora bostäder där planlösningen kan anpassas efter olika behov.

Boverket får i uppdrag att reformera byggreglerna. I detta ingår att minimera allmänna råd i föreskrifter och ta bort hänvisningar till standarder. Kommittén vill med detta få till fungerande funktionskrav, det vill säga att samhället fastställer vilka krav som gäller för en byggnad, men överlåter till byggherren att välja lösning för att uppfylla kraven.

En ny myndighet, Byggkravsnämnden, införs. Den nya myndighetens uppgift blir att ge förhandsavgörande om en föreslagen lösning uppfyller vissa krav. Poängen är att underlätta för byggherrar som vill utveckla industriellt byggande och serietillverka hus som uppförs i flera kommuner.

Certifierade sakkunniga och kontrollansvariga avskaffas i plan- och bygglagen. Enligt kommittén är det främsta problemet med nuvarande system att certifierade sakkunniga och kontrollansvariga har en beroendeställning till byggherren. Kommittén föreslår istället att det i plan- och bygglagen beskrivs vad som ska gås igenom vid de arbetsplatsbesök som byggnadsnämnderna utför på byggarbetsplatserna.

Hela slutbetänkandet finns här.

 

Annons

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel