Nyheter

Tuff arbetsmiljö för lärare på UMA under distansarbetet

18 januari 2021

Lärarna på Umeå arkitekthögskola har arbetat mycket övertid på grund av den digitala undervisningen som kräver mer förberedelser. Samtidigt görs nedskärningar inför vårterminen.

Annons
UMA
Foto Gudrun Norstedt

Lärare och studenter har arbetat på distans under större delen av hösten. När terminen nu börjar igen står skolan nästan tom.

På Umeå Arkitekthögskola är det prefekten Mikael Henningsson som har delegerats arbetsmiljöansvaret för både anställda och studenter. Tidigt i våras gjordes en krisplan inför en eventuell nedstängning. Kort därefter uppmanades lärarna att flytta hem sina arbetsplatser och fick hjälp att köra hem bord, stolar och skärmar. Varje vecka skickas ett nyhetsbrev ut om smittläget och vad nya råd innebär för institutionen. Ledningen har också regelbunden kontakt med studentkåren.

– Jag känner att vi hade en bra termometer på hur det fungerade under våren. Efter sommaren ville vi ha mer individuella kontakter, säger Mikael Henningsson.

I höstas skickades därför en enkät ut till lärarna om den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Alla bjöds också in att boka individuella samtal med prefekten.

Annons

– Vi ville höra om det hade uppstått nya behov eller problem under tiden med distansarbete. Det var främst praktiska och tekniska saker som behövde åtgärdas, säger Mikael Henningsson.

Som prefekt har han också ansvar för hur studenternas psykosociala arbetsmiljö men det har inte gjorts någon undersökning från ledningen om hur studenterna klarar situationen.

– Enskilda personer har uttryckt att de känner sig isolerade men det är svårt att fånga upp om någon mår dåligt och inte signalerar det.

Tobias Westerlund som undervisar på Umeå arkitekthögskola tycker inte att de psykosociala arbetsmiljöfrågorna har kommit upp tillräckligt i kontakten mellan lärarna och ledningen. Han är också kritisk till att ledningen har kallat till ett uppföljningsmöte efter enkäten om arbetsmiljön först nu i början av detta år.

– Hittills har det mest handlat om det praktiska och ergonomi, säger han.

Tobias Westerlund påpekar också att distansarbetet har sammanfallit med en nedskärning som innebär att lärarnas timmar i vissa kurser minskas och att färre externa lärare bjuds in. Bemanningen för 2021 publicerades först vecka 47.

Annons

– Vi har fått höra från ledningen att vi ska sänka ambitionsnivån. Med tanke på att digital undervisning kräver mer tid för planering så har det istället redan blivit mycket övertid. Jag tror att nedskärningarna kommer att gå ut över studenterna.

Han ska nu ha ett enskilt samtal med prefekten och kommer då att ta upp att han ser sin arbetssituation för 2021 som ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

– Jag kommer ha väldigt hög arbetsbelastning under en lång period. Jag lyfte frågan flera gånger i höstas eftersom situationen är ohållbar och jag har också kommit med förslag på hur jag tänker att den skulle kunna förbättras.

Arbetsmiljön när du arbetar hemifrån enligt arbetsmiljölagen

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, även vid arbete hemifrån.

Arbetsgivaren ska förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska göras regelbundet. Det gäller till exempel ergonomi, belysning och ljud.

Annons

Arbetsgivaren ansvarar också för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Arbetsgivaren ska enligt lag eftersträva att arbetet ger möjlighet till variation, social kontakt och samarbete.

Arbetstagaren ska delta i arbetsmiljöarbetet genom att uppmärksamma arbetsgivaren på risker i arbetsmiljön.

Author no image

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel