Nyheter

Troligt att Sveriges Arkitekters avtalsrörelse skjuts upp

20 mars 2020

Under fredagen blev det klart att industrins parter ajournerar löneförhandlingarna på grund av det nya coronaviruset. Sannolikt kommer parterna på Innovationsföretagens område, där Sveriges Arkitekter ingår, gå efter.

Annons
Foto Istock

Sveriges Arkitekter förhandlar med arbetsgivarparten Innovationsföretagen som nu vill skjuta fram avtalsförhandlingarna till november.

Industriavtalet gäller mer än en miljon anställda och skulle enligt planerna börja gälla den 1 april. Det är det avtalet som sätter normen, det så kallade märket, för hela den svenska arbetsmarknadens lönehöjningar.

Nu har industrins parter, bland dem Sveriges Ingenjörer, bestämt att slutförhandlingarna ska skjutas fram tills i höst på grund av osäkerheten det nya coronaviruset medför. Det innebär bland annat att Sveriges Ingenjörers kollektivavtal får förlängd giltighetstid till 31 oktober 2020 och att det inte förhandlas om nya löner. Det får vänta till avtalet är på plats i oktober.

Sveriges Arkitekter förhandlar med arbetsgivarparten Innovationsföretagen, som strax efter industriparternas beslut gick ut och meddelade att även de kommer att ta kontakt med sina fackliga parter för att så snart som möjligt teckna motsvarande avtal om sju månaders förlängning.

Annons

Innovationsföretagens plan är att slutförhandling med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter ska kunna ske under november månad. För Sveriges Arkitekters förhandlingschef Ulrik Östling kommer beskedet inte som någon överraskning.

Ulrik Östling. Foto: Nina Gunne

– Eftersom industrin går före i förhandlingarna kommer nog inga områden på den privata sektorn att förhandla, säger han.

Vad innebär det här för medlemmarna, i nuläget och på sikt?

– Det innebär det att det inte blir några förändringar i kollektivavtalet som istället förlängs med samma villkor. Vad det betyder på lång sikt är svårt att säga. Det beror mycket på vad som händer med konjunkturen och företagen i spåren efter coronahanteringen.

Från Sveriges Arkitekters sida hade förhandlarna räknat med en lönehöjning om cirka 3 procent för arkitektkollektivet i stort när alla löner var satta. Men nu måste den prognosen skjutas på framtiden.

Annons

– Arkitektbranschen drabbas ofta när vi ser en osäkerhet på marknaden och nu har vi ett världsläge där bland annat det nya coronaviruset påverkar. Det gör att prognosen är mycket osäker, säger Ulrik Östling.

Rebecka Gordan

Gå till nästa artikel