Nyheter

Tre team i gigantiskt PU om Växjös nya akutsjukhus

28 september 2021

Nu står det klart vilka arkitektteam som får delta med gestaltningsförslag för vad som kan bli Växjös nya akutsjukhus. Det parallella uppdraget pågår under hösten och omfattar ett område på över 100 000 kvadratmeter.

Annons
Foto Region Kronoberg

Centrallasarattet i Växjö har använts sedan andra halvan av 1800-talet. Nu kan det inte byggas om eller till mer, enligt Region Kronobergs utredningar.

Region Kronoberg gav innan sommaren möjlighet att lämna anbud för gestaltningsuppdraget. Enligt ett pressmeddelande sökte regionen arkitektteam med “gedigen sjukhuserfarenhet” och efter en urvalsprocess står det klart att Sweco, White och Arkitema/Link blir de tre team som deltar i det parallella uppdraget.

Bakgrunden är ett behov av omfattande ut- och ombyggnationer av det nuvarande länssjukhuset Centrallasarettet i Växjö, för att uppfylla kraven för god och resurseffektiv vård. Enligt regionens utredningar riskerar renoveringarna att bli komplicerade, tidskrävande och dyra. 2019 tog regionfullmäktige därför ett inriktningsbeslut som innebar att möjligheten att bygga ett helt nytt sjukhus skulle ses över och i våras tecknade regionen samarbetsavtal med Skanska om projektet.

– Det kan ta 25 år för det gamla att nå samma standard som det nya, med rivningar och nuvarande vård som måste flyttas runt under arbetet. Så det finns många fördelar, även utifrån patientsäkerhet och arbetsmiljömässigt, säger Britt-Louise Berndtsson (C) ordförande i regionfullmäktige samt ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och dess arbetsutskott.

Annons

Hur ser regionen på den belastning på miljön som ett nybygge innebär, jämfört med en renovering?

Britt-Louise Berntsson (C). Foto: Peka Foto.

– Jag är övertygad om att det nya kommer att vara mer miljövänligt rent drifttekniskt. Men så har man förstås det gamla att ta hand om. Men man kan inte bygga om det till dagens krav utan stora ingrepp. Så det det tillkommer en rivningskostnad, om det inte kan återanvändas till andra verksamheter. Det vet vi inte idag, säger Britt-Louise Berndtsson.

Jätteprojektet omfattar över 100 000 kvadratmeter och föreslås placeras i stadsdelen Räppe, i utkanten av Växjö. Området ligger inom Bergkvara riksintresse för kulturmiljövård, vilket arkitektteamen måste ta tillvara i sina gestaltningsförslag.

Det vinnande förslaget ska utses av en jury i december men samtidigt lever ännu möjligheten att renovera det gamla sjukhuset. Först i februari avgörs om det blir något nytt sjukhus eller inte, när frågan om ett eventuellt investeringsbeslut ska tas i regionfullmäktige.

– Frågan om att bygga samma sak på den gamla platsen utreds lika detaljerat som nybygget. Vi får se vad de visar, om det går och vad det kostar, säger Britt-Louise Berndtsson.

Annons

Josef Svenberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel