Gå till innehållet

Svensk samverkan kan bli pilot för Det nya Europeiska Bauhaus

I slutet av januari var det deadline för att ansöka till fem stora pilotprojekt som ska genomföras inom ramen för EU-initiativet New European Bauhaus. Svenska Rise och Smart Housing Småland leder det enda svenska projekt som lämnat in en ansökan.

EU-initiativet Det nya europeiska Bauhaus, New European Bauhaus, pågår på flera nivåer. En av satsningarna är en utlysning för pilotprojekt som visar hur hållbara, estetiskt tilltalande och socialt integrerande livsmiljöer bidrar till EU:s klimatmål. 25 miljoner euro ska fördelas mellan fem till sju projekt genom programmet Horizon Europe, EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation.

De pilotprojekt som ska väljas ut kallas Lighthouse demonstraters, på svenska ungefär ledstjärnor, och kan vara både arbetssätt och en fysisk byggnad, plats eller produkt. När tiden för att nominera projekt till utlysningen gått ut hade 42 ansökningar kommit in. Ett av dem är det svenska samarbetsprojektet ALIWE (Attractive Living in Innovative and Inclusive Wood Environments) som består av parter inom regional samhällsbyggnadsutveckling med koppling till träbyggsektorn.

– Syftet med vårt projekt är att skapa en process och en metod för tolkning av de värden som pekas ut inom New European Bauhaus. Vi satsar på att visa vad landsbygden och den mindre storstaden kan bidra med för ett klimatsmart samhälle, säger Tomas Nord som är forskare på det statliga forskningsinstitutet Rise.

I utlysningen efterfrågades goda exempel på hur regional utveckling kan se ut. I ALIWE-projektet lyfts särskilt träbyggandets och träindustrins roll i regionerna Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Västerbotten. Ansökan bygger på att visa genomförda satsningar och samarbeten som har skapat en motor för hållbar regional tillväxt. Träbyggnadsstrategier i Växjö och Skellefteå lyfts fram liksom stadsdelar och byggnadsverk som har uppförts med träbyggnadsteknik.

– Vi tror på att ta utgångspunkt i det lokala och vi pekar på hur vårt befintliga kulturarv och byggtraditionen i de här regionerna kan vara ett led i en hållbar utveckling, säger Tomas Nord.

Utlysningen betonade också att ansökningar ska föreslå utveckling av en samdesignprocess mellan medborgare och intressenter. ALIWE-projektet ska koppla ihop processer kring medborgardialog, gemensam samhällsbyggnadsplanering och affärs- och innovationsarbete. Sökande i utlysningen ska också kunna visa på multidisciplinärt samarbete inom exempelvis konst, arkitektur, teknik, miljö och sociala frågor.

– Vi gör det genom att skapa arenor för att visa redan genomförda projekt, både faktiska arkitektoniskt starka byggprojekt och tydliga processer för ett inkluderande samhällsbyggande, säger Tomas Nord.

Att bara 42 ansökningar kom in till Mission Europe tror han kan bero på att det har varit svårt att hinna bygga starka konsortier för att ansöka. Själva har de haft ett fokus på att samarbeta med andra svenska aktörer medan många andra arbetar över nationsgränser.

– Det har varit lite kort om tid för att hinna både få grepp om utlysningen och att bilda konsortier för ansökan. Vår projektgrupp har redan ett etablerat samarbete att bygga vidare på, säger han.

Det arbete som är påbörjat inom ALIWE-projektet kommer att fortsätta även utan ett stöd från programmet Horizon Europe, men blir projektet utvalt som en Lighthouse demonstrator kan projektgruppen växla upp, säger Tomas Nord.

– Om vi skulle blir utvalda är det ett erkännande av att vårt arbete är en väg mot attraktiva livsmiljöer och ett hållbart samhälle. Det skulle också innebära större möjligheter att driva medborgardialoger, seminarier och konferenser som vi tror är vinnande koncept.

En urvalskommitté sammansatt av oberoende externa experter ska nu bedöma de 42 ansökningar som har kommit in genom utlysningen. Vilka projekt som får det ekonomiska stödet från Horizon Europe presenteras troligen under tredje kvartalet av 2022.

Om samverkansprojektet ALIWE:

Projektet ALIWE, Attractive Living in Innovative and Inclusive Wood Environments, leds av det statliga forskningsinstitutet Rise och Smart Housing Småland, en Vinnovasatsning för ökad innovations- och konkurrenskraft inom trä- och glasindustri.

Parter i ansökan kommer från olika delar i regional samhällsbyggnadsutveckling med koppling till träbyggsektorn: Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Västerbotten. Regionerna i Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Västerbotten. Kommunerna Växjö, Skellefteå och Umeå. Linnéuniversitetet, Luleå Tekniska universitet, RISE, Vinnväxt initiativet Smart Housing Småland, Visual Sweden kopplad till Linköpings universitet, nätverket Trä innovationsklustret från norra Sverige, Trä- och Möbelföretagen (TMF), Träbyggnadskansliet. Trästad Sverige och Smart City Sweden.

Mer om New European Bauhaus

Mer att läsa