Gå till innehållet

Duved kan stå modell för Europas framtid

Projektet Duved framtid har presenterats för Europarådet och EU.

Projektet Duved framtid, som startade 2018, undersöker hur en by i jämtländska fjällen kan vara innovationsmotor för framtidens samhällen, genom att inkludera medborgarna i arbetet med att forma byns framtid och delägarskapet i utvecklingsbolaget. Initiativtagarna till Duved Framtid, vd Helen Olausson och Jan Åman, kreativ ledare, var i juni inbjudna till Europarådet för att presentera projektet för kongressen.

– Sveriges Duved är ett unikt projekt som kan vara till inspiration för hela Europa. Landsbygden kan därmed bli motorn i samhällsutvecklingen, även med hänsyn till klimat och demokrati, säger Bjørn Magnus Berge, vice generalsekreterare i Europarådet i ett pressmeddelande.

Jan Åman deltog också i New European Bauhaus festival i Bryssel i juni i en paneldiskussion om landsbygden som innovationsmotor där Duved lyftes fram som ett exempel på ett nytt förhållande mellan landsbygd och stad. 

­– Med pandemi, klimatkris och krig har de idéer vi introducerade i Duved 2018 blivit en akut europeisk nödvändighet. Vi är givetvis glada att få visa vägen till en mer hållbar och demokratisk samhällsbyggnad, säger Jan Åman och Helen Olausson i pressmeddelandet.

Mer om New European Bauhaus

Mer att läsa