Gå till innehållet

Stockholms stad JO-anmäls för förtätnings­­projekt

Närboende har anmält Stockholms stads hantering av ett planärende med nya bostäder intill Nationalstadsparken till Justitieombudsmannen. De hävdar bland annat att det gjorts utredningar och fattats beslut på ”manipulerat” underlag.

I oktober förra året rev Mark- och miljödomstolen, MÖD, upp Stockholms detaljplan för Genua 1, ett projekt där totalt 35 nya lägenheter skulle byggas i och intill ett befintligt bostadshus granne med Ladugårdsgärdet och Nationalstadsparken.

Vid en närmare granskning visar det sig att hela processen bakom detaljplanen för Genua 1 har varit infekterad. Trots att de boende fick rätt i domen av MÖD, är de fortfarande inte nöjda med hur ärendet har hanterats. De kritiserar stadens agerande för att driva igenom projektet tillsammans med fastighetsbolaget och de konsulterade arkitekterna. Därför har de anmält Stockholms stads hantering till Justitieombudsmannen (JO).

I underlaget som Arkitekten tagit del av och som nu granskas av JO inför beslut om tillsyn, har de klagande lyft fram kritik i tre punkter. Enligt de boende handlar det i stort om anklagelser mot staden där de menar att ett diariefört dokument bytts ut mot ett nytt med samma namn, och där det första sedan förvunnit ur diariet. Det riktas också anklagelser om att staden ska ha förvanskat ritningar i dagsljusutredningen samt om att stadsbyggnadskontoret utrett ett skenförslag.

Enligt de klagande innebär det sammantaget att de utredande konsulterna, som bland annat gjort dagsljusutredning och kulturmiljöutredning, försetts med ”manipulerat” material där hela det officiella planförslaget inte har tagits med. Om det stämmer innebär det att de utredande konsulterna aldrig fick chansen att utreda planförslaget i sin helhet.

Vilma Herlin är jurist på planavdelningen på Stockholms stad och säger att ärendet enligt dem skötts korrekt.

– Vi anser att vi har hanterat diarieföringen och ärendet på ett korrekt sätt. Vi överlåter till JO att pröva om det finns skäl att rikta kritik mot stadens hantering, säger hon.

JO har i skrivande stund ännu inte fattat något beslut om tillsyn av ärendet.

Mer att läsa