Gå till innehållet

Så vill Boverket utse projektörerna som ska få gräddfil i byggandet

De certifierade byggprojekteringsföretagen som ska underlätta uppförandet av vissa bostadshus blir verklighet tidigast år 2025. Men nu är föreskrifterna som ska styra deras arbete ute på remiss.
– Kommunerna kommer kanske att ha en del kritik, säger Fredrik Olsson på Boverket.

I rapporten En mer förutsägbar byggprocess från 2017 föreslog Boverket bland annat en ny typ av aktör – certifierade byggprojekteringsföretag – för att underlätta byggandet av vissa bostadshus.

Regeringen gick vidare med förslaget och genomförde förra året en ändring i plan- och bygglagen som ger byggherrar möjlighet att använda den nya typen av företag.

– Syftet är att möta branschens efterfrågan på att kunna bygga snabbare i de fall där man har en bygglösning som man vill använda på flera olika ställen i landet, förklarar Fredrik Olsson, projektledare på Boverket.

Bakgrunden är att landets byggnadsnämnder ibland gör olika bedömningar av om kraven i byggreglerna är uppfyllda. En byggherre som fått en viss utformning godkänd i en kommun kan behöva förändra utformningen i en annan kommun för att byggnadsnämnden där tolkar reglerna annorlunda eller ställer andra krav.

Det är här de certifierade byggprojekteringsföretagen kommer in i bilden. De ska ta över delar av byggnadsnämndernas prövning vid bygglov och startbesked. Syftet är att skapa en mer förutsägbar bygg- och lovprocess för vissa typer av bostadshus.

– Byggherrarna ska helt enkelt kunna sätta spaden i marken lite snabbare eller vid ett mer förutsägbart tillfälle, säger Fredrik Olsson.

Nu har Boverket arbetat fram ett förslag till föreskrifter som är ute på remiss till och med den 31 oktober. Listan över remissinstanser är lång och dessutom kan vem som helst svara på remissen.

Boverket går därefter igenom svaren och arbetar fram de slutliga föreskrifterna.

– Vi räknar med att de ska börja gälla från den 1 mars nästa år. Därefter kan certifieringsorganen, som sedan ska certifiera byggprojekteringsföretagen, börja ackreditera sig. Och det tar ju en viss tid. Därefter ska de potentiella byggprojekteringsföretagen certifiera sig. Därför kommer det inte att dyka upp några byggprojekteringsföretag på marknaden förrän tidigast våren 2025, säger Fredrik Olsson.

De bolagen kan se lite olika ut, tror han.

Vi tänker oss flera typer av företag, både nya firmor som specialiserar sig på att bli certifierade byggprojekteringsföretag, men också att bolag som redan i dag jobbar med byggprojektering skapar en ny avdelning i sin verksamhet.

Fredrik Olsson, Boverket

– Vi tänker oss flera typer av företag, både nya firmor som specialiserar sig på att bli certifierade byggprojekteringsföretag, men också att bolag som redan i dag jobbar med byggprojektering skapar en ny avdelning i sin verksamhet.

För att komma i fråga ska företaget bland annat ha särskild sakkunskap. Något som kanske större företag har lättare att leva upp till.

– Vi har försökt ta hänsyn till den frågan också och därför delat upp föreskriften i kategorier jämförbart med småhus och flerbostadshus. Det krävs en större kompetens när man pratar om flerbostadshus än småhus. Genom att skapa två kategorier kan fler ha en chans att bli ett certifierat byggprojekteringsföretag, säger Fredrik Olsson.

Hittills har en handfull remissvar kommit in.

– Vi förväntar oss att de flesta svarar under oktober. Merparten av reaktionerna vi fått under vårt tidigare arbete är positiva. Men kommunerna kommer kanske att ha en del kritik, säger Fredrik Olsson.

Mer att läsa