Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Särskilda projektörer ska utses för snabbare bostadsbyggande

Regeringen vill öka bostadsbyggandet genom att skapa en gräddfil i byggprocessen. Byggherrar som vill återanvända samma byggnadsutformning ska kunna vända sig till certifierade byggprojekteringsföretag i stället för de kommunala byggnadsnämnderna.

Regeringen vill göra byggprocessen snabbare och billigare och föreslår nu en ny aktör i plan- och bygglagen: certifierade byggprojekteringsföretag.

– Det är ett frivilligt system som en byggherre kan använda om den vill. Det innebär att man får vissa fördelar i byggprocessen, säger Linn Gloppestad, departementssekreterare på finansdepartementets enhet för samhällsplanering .

Om en byggherre använder ett certifierat byggprojekteringsföretag ska byggnadsnämnden inte beakta kraven på ändamålsenlighet, tillgänglighet och tekniska egenskaper inför beslut om bygglov eller startbesked, eftersom byggprojekteringsföretaget redan gjort det. Därmed ska det bli enklare att återanvända samma byggnadsutformning i olika byggprojekt.

Regeringen ser nämligen ett problem i att två identiska byggnader som ska byggas i olika kommuner bedöms var för sig av respektive byggnadsnämnd. Den ena kan godkänna utformningen medan den andra kan kräva anpassningar. Det kan försena byggaktörer som använder en standardiserad process.

Vilka företag som kan bli aktuella att certifiera är för tidigt att säga, enligt Linn Gloppestad.

– Vi definierar inte vilka företag som kan omfattas. Innehållet i systemet kommer att framgå av föreskrifter som ska tas fram av Boverket. De krav som ställs där kommer naturligtvis att påverka vilka företag som kan och vill certifiera sig, säger hon.

Det är även oklart hur certifieringen ska gå till och om projekteringsföretagen ska ha arkitektkompetens.

– Vi vet inte vilka krav som kommer att ställas. Boverket ska sätta i gång ett regelarbete och reglerna ska sedan ut på remiss till berörda, säger Linn Gloppestad.

Byggnadsnämnderna behåller dock ansvaret för att bedöma en byggnads utformning och placering i staden samt om den har en god form-, färg- och materialverkan. Byggnadsnämnden har även kvar sin tillsyn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den första augusti nästa år.

Arkitekten har sökt bostadsminister Märta Stenevi (MP), som genom sin pressekreterare har avböjt en intervju.

Mer att läsa