Nyheter

Så blir nya bron i Oxberg

15 oktober 2020

Danska Cowi och Dissing Weitling tog hem segern i Trafikverkets inbjudna projekttävling om en ny väg- och järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg.

Annons
Illustration Cowi/Dissing Wetling

Cowi och Dissing Weitlings vinnarförslag har mottot Kinetik.

– Vi har tagit vår utgångspunkt i platsen och försökt att få fram en unik bro som samtidigt är väldigt enkel i sitt uttryck med helt släta ytor som står i fin kontrast till den omgivande naturen, säger Jesper Henriksen, ansvarig arkitekt på danska arkitektkontoret Dissing Weitling, om det vinnande tävlingsförslaget.

Tävlingens jury bekräftar att ambitionen lyckats:

”Järnvägsbrons robusta och enkla stålkonstruktion smälter väl in i omgivande skogslandskap samtidigt som den har potential att bli ett nytt landmärke i bygden”, skriver juryn i sitt utlåtande.

Annons

Järnvägsbron är en variant av snedstagsbro med mjukt svängda dragstag som vilar på en centrerad mittpylon. Stålet är målat i en mörkgrå kulör. De bärande huvudbalkarna utgår från befintliga landfästen i älvdalskvartsit som har kompletterats med ett brostöd i betong mitt i älven. Illustration: Cowi/Dissing Weitling

Juryn uttrycker också att vinnarförslaget visar på ett lyckat samarbete mellan arkitekt och konstruktör. Jesper Henriksen ser förklaringen i ett långt samarbete.

Jesper Henriksen.

– Vi har samarbetat med konstruktörerna på Cowi i 25 års tid. Det är en stor fördel att vi känner varandra och vet vad vi kan förvänta oss. Det gör att vi kommer igång snabbt så att vi har kunnat fokusera på att raffinera bron och få fram uttrycket, säger Jesper Henriksen som också vill lyfta fram ett gott samarbete med svenska Arkitema när det gäller landskapet.

En förutsättning för de tävlande var att förhålla sig till den beräknade totala produktionskonstaden för den efterfrågade järnvägsbron samt vägbron. I tävlingsprogrammet uppskattas kostnaden till 75 miljoner kronor exklusive väganslutningar och entréplatser, där järnvägsbron står för cirka 50 miljoner. Tävlingsjuryn konstaterar att vinnarna lyckats även här:

”Kinetik är det enda av bidragen som håller sig inom den uppsatta investeringsbudgeten och ger samtidigt en god driftsekonomi tack vare de lättskötta ytskikten”, skriver juryn i sitt utlåtande.

Annons

Jesper Henriksen på Dissing Weitling säger att de självklart tagit hänsyn till budgeten men att det inte varit i fokus eller påverkat slutresultatet.

– Vår filosofi är att det handlar mycket om proportioner och då kan man rita utan att det blir dyrare. För broar handlar det om att hitta den rätta strukturen som ger god mening i sig själv. Vårt förslag för den här bron skulle inte sett mycket annorlunda ut även om budgeten varit större, säger Jesper Henriksen.

Förslaget består av både en järnvägsbro och en vägbro. Vägbron är en plattbro i platsgjuten betong som underordnar sig järnvägsbrons mer iögonfallande gestaltning. En träbeklädd utsiktsplats är den enda utsmyckningen. Illustration: Cowi/Dissing Weitling

Om trafikverekts tävling i Oxberg

Tävlingsuppgiften var:

  • att utforma ett bearbetat förslag för en ny järnvägsbro över Österdalälven.
  • att ta fram idéskisser för en ny vägbro.
  • att ta fram idéskisser för entréplatserna invid brofästena.

I uppgiften ingick att broarna och entréplatserna ska kunna genomföras inom ramen för beslutad budget och tidplan.

De fem tävlande lagen var, förutom Cowi och Dissling Weitling, Kjellander Sjöberg arkitektkontor, Rundquist arkitekter, Sweco architects samt Tyréns.

Annons

 

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel