Gå till innehållet

Regeringen vill förlänga lag om tillfälliga bygglov

Bestämmelsen om tidsbegränsade bygglov för bostadsändamål skulle sluta gälla i maj 2023. Men regeringen föreslår nu att den förlängs.

Regeringen har lämnat en remiss till lagrådet där man föreslår att möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs till den 1 maj 2028. 

Regleringen om tidsbegränsade bygglov för bostadsändamål infördes år 2017 med motiveringen att behovet av bostäder i Sverige var stort. Nu konstaterar regeringen att behovet fortfarande är stort.

”Det är svårt att bedöma hur lång tid det kan komma att kvarstå. Eftersom situationen på bostadsmarknaden inte har förbättrats nämnvärt bör regleringen förlängas”, skriver finansdepartementet i sin sammanfattning av förslaget. 

Mer att läsa