Gå till innehållet

Regeringen vill bygga fängelser med mindre lagkrav

Kriminalvården planerar för att antalet häktes- och anstaltsplatser i Sverige ska tredubblas och uppgå till totalt 27 000 år 2033. Nu tillsätter regeringen en utredning för att undersöka hur häkten och anstalter kan få undantag i plan- och bygglagen.

Enligt Tidöavtalet som slutits mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna, ska Kriminalvården expandera kraftigt. I sin kapacitetsrapport för 2024–2033 beskriver Kriminalvården en historiskt kraftfull utbyggnadsplan; det ska finnas cirka 27 000 platser i häkten och anstalter år 2033, att jämföra med dagens 9 000.

”En sådan kraftig och snabb expansion kommer att vara utmanande för myndigheten på flera sätt och ställer krav på nytänkande”, konstaterar Kriminalvården i rapporten som publicerades i december 2023.

Nu meddelar regeringen att man tillsätter en utredning för att snabba på utbyggnaden. Enligt infrastuktur- och bostadsminister Andreas Carlson är utredningen ytterligare ett led i regeringens arbete för att förkorta plan- och byggprocessen genom att bland annat göra undantag från och ”förenklingar” av regelverket. Det har i tidigare utspel och åtgärder handlat om bostadsbyggandet men nu är det alltså häkten och anstalter som är i fokus. Förutom ekonomiska anslag, långsiktig planering för utbyggnaden och att hyra anstaltsplatser utomlands, vill regeringen se över plan- och bygglagen, PBL.

– Detta är ett viktigt steg i regeringens arbete med att korta ledtider i plan- och byggprocessen samt förenkla och förbättra regelverk, säger Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

– Att minska regelkrånglet vid byggnation är en viktig del för att underlätta och snabba på Kriminalvårdens expansion, säger justitieminister Gunnar Strömmer i samma pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet ska utredningen i första hand handla om ”undantag från krav i plan- och bygglagen som bedöms vara mindre relevanta vid byggnation av häkten och anstalter”. Utredaren, som är juristen Kathrin Flossing Wiklund, ska i sitt arbete också se över användningen av typhus för häktes- och anstaltsplatser.

Utredningen ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

Mer att läsa