Nyheter

Raka spåret efter segern

27 januari 2020

Bred politisk förankring och ett tydligt medskick till det vinnande arkitektteamet var två avgörande nycklar bakom framgången med Södertälje stadshus.
– Det lättaste när man ritar hus är själva ritandet, säger Svante Bergman, arkitekt.

Annons
Foto Jonas Malmström

Teamet från BSK arkitekter, med Lise-Lott Söderlund och Svante Bergman, arbetade om sitt vinnande förslag. De infogade bland annat lösningar så som bredare spänger och paneler i färg för att minska risken för höjdrädsla i niovåningshuset.

På Nyköpingsvägen i höjd med Scanias huvudkontor glimmar det till i horisonten. Glasfasaden på Södertälje stadshus reflekterar morgonsolen.

– Det är alltid lite läskigt att komma tillbaka till sina gamla projekt, säger Lise-Lott Söderlund, chefsarkitekt och ny vd på BSK Arkitekter.

Mycket är sig likt sedan BSK Arkitekter lämnade tävlingsvinsten Tango och det färdigbyggda stadshuset efter invigningen 2008.

Annons

– Det har egentligen inte gjorts några större förändringar sedan vi lämnade, säger Svante Bergman, som var ansvarig arkitekt för projektet.

Atriet skapar en känsla av öppenhet redan i entrén och är tänkt att rumsligt föra den politiska makten närmare folket. En trappa upp ligger sessionssalen där kommunfullmäktige samlas. Våningsplanen är öppna och knyter ihop husets funktioner – där konferensrum, pentryn och personalmatsal ligger på ena sidan av atriet och arbetsplatser och tysta rum på den andra.

Det nya stadshuset skulle bland annat samla förvaltningarna, som satt fördelade på sju adresser runtom i staden, och inspirera till fler spontana möten. Och på samma gång integrera den befintliga bebyggelsen, som bestod av ett kontorshus, teater, biograf och en konsertlokal.

– Även om tävlingen i sig var konceptuell, så var det ett väldigt bra program med ett tydligt mål vilket spelade en stor roll för den fortsatta processen, säger Svante Bergman.

Utsikten från de övre våningarna sträcker sig bortom stadskärnan, kanalen och pendeltågstationen. Att det trots projektets omfattning bara krävdes fyra år från tävlingsvinst till invigning berodde på en rad faktorer, menar arkitektduon.

– Det var i princip kontinuerligt arbete efter tävlingsvinsten, säger Svante Bergman och fortsätter:

Annons

– Det lättaste när man ritar hus är själva ritandet. Att ta reda på vad kunden faktiskt vill ha nog är det svåraste. Här visste de det och hade krattat manegen med ett bra program där även hyresgästen var med på noterna, vilket även förenklade alla sidoprocesser som brukar ta mycket tid.

– Alla parter var involverade på ett tidigt stadium, så det blev ingen lång väntan på ett investeringsbeslut, ingen utdragen detaljplaneprocess och bygglovet blev inte heller någon lång process, säger Lise-Lott Söderlund.

Inför inflyttningen valde den dåvarande politiska ledningen att sätta sig nere på plan två i det gamla huset.

– De gick verkligen före och satte sig i det som kanske är de minst attraktiva ytorna, säger Svante Bergman.

– I princip alla skulle gå från cellkontor till öppet kontorslandskap. Det här var innan diskussionen om aktivitetsbaserat arbetssätt fått fäste, så de som ledde projektet från kommunens sida, både politiker och tjänstemän, var verkligen bra förebilder genom att inte kräva några speciallösningar. Det var en viktig framgångsfaktor för att ett sådant här projekt skulle lyckas och att det kunde gå så fort, säger Lise-Lott Söderlund.

Politikerna Mats Siljebrand, KD, och Susanne Bergström, S, minns det omfattande arbete som låg bakom att projektet förankrades hos
politikerna och tjänstemännen i kommunen. Foto: Jonas Malmström

Annons

”Dunk!”, S-politikern Susanne Bergström gör entré i konferensrummet Havsbadet genom att smälla en pärm med dokumentation över projektet i bordet.

– Kommer ni ihåg alla dessa möten vi satt på? säger hon och fyrar av ett medryckande skratt.

Susanne Bergström och KD–politikern Mats Siljebrand var båda med i tävlingsjuryn. De är slående överens om vad som var nyckeln till framgång för att projektet skulle gå i mål:

– Det var rätt enkelt: Vi vinnlade oss om att det skulle finnas en stor enighet bakom ett nytt stadshus. Oavsett politisk färg skulle vi vara eniga om en lösning som var bra för Södertäljeborna, säger Susanne Bergström.

– Det var ett svårt beslut att gå in med 400 miljoner kronor i ett bygge. Men vi sparade fem miljoner bara i årshyra. Vi drev det här ihop och stod starka när det stormade, även om vi fick kompromissa bort en del saker så som arkivet, fyller Mats Siljebrand i.

Vid lunchtid uppstår trängsel vid husets microvågsugnar. Platsbristen har blivit påtaglig när byggnaden nu rymmer över 500, men planerades för 370 personer. Några verksamheter har möblerat om.

Annons

– Huset har fungerat väldigt väl. Men det måste utvecklas och uppdateras, och då på ett sätt som inte förfelar den ursprungliga idén, säger Mats Siljebrand.

Läs mer om tävlingar här: Ett av tre vinstprojekt blev inte verklighet och Vann tävlingen – förlorade uppdraget

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel