Nyheter

På nytt jobb: Nya kollegor inom alla discipliner

15 oktober 2021

I veckans rapport om kollegor som klivit vidare i jobbkarriären finns både landskapsarkitekter och planeringsarkitekter såväl som inredningsarkitekter och arkitekter.

Annons

Gustav Ståhl har börjat som landskapsarkitekt på Landskapslaget i Stockholm. Han har studerat till landskapsarkitekt vid SLU Ultuna och SLU Alnarp.

Johan Forsman har börjat som landskapsarkitekt på Landskapslaget i Stockholm. Han kommer senast från Ramboll Sweden där han jobbat som chef för Landskapsarkitektur och stadsplanering.

Annons

Anna Ahlstrand Nauclér har börjat som planarkitekt på Landskapslaget i Stockholm. Hon kommer senast från Täby kommun.

Samuel Rizk har börjat som stadsplanerare och arkitekt på Landskapslaget i Stockholm. Han kommer senast från Fojab i Stockholm.

Boris Ivnik är arkitekt på Sweco architects i Stockholm igen. Han arbetade på Sweco mellan 2016 och 2019 och var däremellan arkitekt på Eppens arkitektur. Han kommer främst att arbeta med industriarkitektur.

Annons

Anna-Karin Olsson är ny landskapsarkitekt på Sweco architects i Karlstad. Hon kommer närmast från Cowi i Göteborg.

Charlotte Larsson är ny arkitekt på AIX arkitekter. Hon kommer närmast från Sweco där hon har arbetat med industriarkitektur och hon har tidigare även jobbat på Joliark.

Agnes Hedenström är ny inredningsarkitekt på AIX arkitekter. Hon har en master från Konstfack där hon inriktade sig på att undersöka offentliga rum.

Annons

Andrea Ekman är ny arkitekt på AIX arkitekter. Hon är nyexaminerad från KTH:s Arkitekturskola och läste dessförinnan sin kandidat i arkitektur på Chalmers. Hon har tidigare arbetat på Urban Design.

Astrid Skog är ny arkitekt på AIX arkitekter. Hon tog sin arkitektexamen vid KTH. Under studietiden gjorde hon ett utbytesår vid Universität der Künste i Berlin. Senast kommer hon från Niras arkitekter.

Pernilla Köhlberg är ny inredningsarkitekt på AIX arkitekter och kommer senast från Studio Stockholm arkitekter. Hon har examen från Beckmans Designhögskola och har tidigare varit anställd hos Sandellsandberg arkitekter.

Annons

Corinne Brandberg är ny arkitekt på AIX arkitekter. Hon kommer senast från Jägnefält Milton. Utbildningen gjorde hon på KTH med en avstickare till Columbia University. Hon har tidigare arbetat med restaurering, ombyggnation och inredning.

Author no image

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel