Gå till innehållet

Ombyggnads­pris till Spridd

En om- och tillbyggnad av S:t Paulskyrkan i Stockholm, Mötesplats Mariatorget, får Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2023.

Mötesplats Mariatorget är en om- och tillbyggnad av St: Paulskyrkan i Stockholm för att rymma Stockholms Stadsmissions verksamhet. ROT-priset ges till projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit en byggnads särdrag och kvaliteter. Bakom ombyggnaden står arkitektföretaget Spridd och M3 bygg.

Exteriört har mycket av den ursprungliga arkitekturen återställts, såsom skiffertak och färgsättning. Interiören har förändrats mer men förhållit sig till den historiska utformningen vad gäller till exempel färg- och materialval.

”Genom nya tillägg inom det befintliga skalet har byggnadens struktur ändrat riktning och fått nya funktioner. Mindre yttre förändringar med tillkommande entréer ger stor effekt när huset kopplas till dess omgivning och ger det en ny självklar plats i staden”, skriver juryn i sitt utlåtande.

Det är andra gången som Spridd får ROT-priset. Första gången var 2017 för Fittja peoples palace. Mötesplats Mariatorget var också nominerat till årets Kasper Salin-pris.

Juryn bestod Stefan Attefall, Jan Wejdmark, Anders Larsson och Anders Rotstein.

Mer att läsa