Nyheter

Ökat antal ärenden om uppsägningar efter sommaren

15 september 2020

Arbetslösheten bland arkitekter fortsätter att öka och juristerna på Sveriges Arkitekter har fått ett ökat antal arbetsbristförhandlingar efter sommaren.
– De kan delvis förklaras med en osäkerhet kring möjligheten till fortsatta korttidspermitteringar, säger Ulrik Östling, förhandlingschef.

Annons
Foto Istock

Situationen är tudelad där vissa företag har varit till synes opåverkade av krisen och får nya uppdrag medan andra säger upp personal.

Under augusti fick 3,7 procent av Sveriges Arkitekters medlemmar som är anslutna till Akademikernas arbetslöshetskassa ersättning för minst en dag. Det är en ökning med en halv procentenhet sedan i juli.

–  De siffror vi ser nu handlar förstås om personer som sades upp någon gång före sommaren, säger Ulrik Östling som är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter.

Snittet bland de akademikerförbund vars medlemmar är med i Akademikernas arbetslöshetskassa ligger på 1,9 procents arbetslöshet i slutet av augusti.

Annons

– Arbetslösheten för arkitekter ligger ofta högt i konjunkturer där byggprojekt stannar av. Arkitektföretagen är känsliga för ekonomiska svängningar och deras största utgifter är personalen, konstaterar Ulrik Östling.

Ulrik Östling Foto: Nina Gunne

Under april och maj var juristerna på förbundet engagerade i ett stort antal arbetsbristförhandlingar inför eventuella uppsägningar. Ett flertal varsel inför uppsägningar lades också på olika företag. Under sommaren minskade antalet förhandlingar för att öka igen efter semestrarna.

– Vissa företag som under våren valde att permittera personal för att se hur situationen utvecklade sig har nu kommit till en punkt då de behöver säga upp anställda. Dessutom har flera varsel resulterat i faktiska uppsägningar, säger Ulrik Östling.

Juristerna på Sveriges Arkitekter har också flera arbetsbristförhandlingar på gång.

– En förklaring kan vara att många korttidspermitteringsavtal löper ut i oktober och det finns en osäkerhet om möjligheten till förlängning, säger Ulrik Östling.

Annons

Han beskriver situationen som tudelad där vissa företag har varit mer opåverkade av krisen under hela perioden.

– Det är inte tvärstopp, många företag får också nya uppdrag och gör förändringar i korttidsavtalen. Min uppfattning är också att det nu är fler som drar tillbaka korttidspermitteringarna än som lägger nya, säger Ulrik Östling.

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel