Gå till innehållet

Låter AI göra om äldre plan­­bestämmelser till nya

Linn Nordlunds masterarbete ska hjälpa kommuner digitalisera detaljplaner. Ambitionen är att alla kommuner ska kunna använda det.

Idén kom när hon jobbade med att digitalisera detaljplaner på Värmdö kommun. Hon ställde sig en fråga som många gör i dag: Kan en AI göra detta?

– Detta är någonting alla kommuner står inför, samtidigt som det verkligen är en bristande vägledning.

Många kommuner arbetar i dag med att digitalisera och modernisera äldre detaljplaner, bland annat för att förenkla bygglovsprocessen. För de flesta kommuner rör det hundratals, ibland tusentals, äldre planer.

Det handlar om att tolka om äldre planbestämmelser till aktuella regleringar, granska hur plangränser ser ut, och undersöka hur kulturmiljöer värnas och allmänna intressen tas tillvara.

Linn Nordlund har hittills fokuserat på det förstnämnda.

– Ungefär hälften av tiden det tar att digitalisera en detaljplan är att översätta bestämmelser.

AI-programmet har hon tagit fram i programmeringsverktyget Python. Att programmera har hon lärt sig på egen hand.

– Det programmet gör är att föreslå en samtida bestämmelse från planbestämmelsekatalogen, baserat på en planbestämmelse från äldre detaljplan.

Hennes karriär har gått fort. 26-åringen hoppade på KTH:s arkitekturprogram direkt efter gymnasiet, och läste därefter mark och fastighetsrätt på Umeå universitet.

– I Umeå började jag jobba lite med hur man tolkar bygglov i olika detaljplanesammanhang.

– Sedan sökte jag jobb på Värmdö kommun med att digitalisera deras detaljplaner. Det jobbade jag med ett år på heltid, och ett och ett halvt år på deltid när jag läste min master.

Mastern var i hållbar stadsplanering och stadsutformning på KTH. AI-projektet genomförde hon som sitt masterarbete.

– Under arbetet fokuserade jag på en period mellan 1949 och 1969, och bestämmelser som är lite ålderdomligt utformade, till exempel ”med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål”. Det ska i dag tolkas om till bostäder från den nya planbestämmelsekatalogen.

Värmdö kommun har kommit långt med att modernisera och digitalisera detaljplaner, så AI-programmet hade en bra databas att öva upp sig på.

– Så just Värmdö kommun kanske inte har störst användning av det. Men tanken var främst att det kan gynna andra kommuner, att de inte ska behöva uppfinna hjulet igen, säger hon.

Hur träffsäkert är det?

– När jag testade det på Värmdö kommuns bestämmelser så var det 80 procent, och när jag testade det på en annan kommun var det runt 60 procent.

Projektet för Värmdö kommun uppmärksammades av it-bolaget Aveki, som utvecklar program för att digitalisera samhällsbyggnadsprocesser, inklusive detaljplaner. Där arbetar hon i dag med att vidareutveckla AI-tjänsten.

– Vi bygger ut den med bestämmelser från fler kommuner, som Halmstad, så att träffsäkerheten blir högre generellt och den funkar för alla tidsperioder.

Planen är att utveckla en tjänst som kommer finnas tillgänglig i Avekis programvara för kommuner.

När blir den klar?

– I höst, är ambitionen.

Och vad händer efter det?

– Vi hoppas kunna automatisera fler delar av digitaliseringen, och är bland annat intresserade plankartor, att man ska kunna automatisera var vilka bestämmelser ska gälla i planområdet.

Om Linn Nordlund

Ålder: 26 år

Kommer från: Bjursås utanför Falun

Bor: Stockholm

Utbildning: Kandidat i arkitektur från KTH, magister i miljö- och fastighetsrätt från Umeå universitet och master i hållbar stadsplanering och stadsutformning vid KTH.

Gör: Konsult på bolaget Aveki, jobbar med att ta fram ett AI-program för detaljplaner.

Mer om Tema AI

Mer att läsa