Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

AI och upphovsrätt tas upp i EU

Upphovsrättsfrågan har seglat upp som ett hett ämne under de slutförhandlingar som pågår av EU:s AI-förordning, EU AI Act, rapporterar Forskning och Framsteg.

I USA pågår ett antal rättsfall där kända författare stämt AI-företagen för att ha utnyttjat upphovsrättsskyddat material när AI-modellerna tränats. Enligt en artikel i Forskning och Framsteg kan det nu vara på gång rättsfall även i Europa.

– I vilken utsträckning utvecklare får använda befintliga verk som träningsdata är den hetaste frågan inom upphovsrätten just nu och läget är långt ifrån solklart, säger Johan Axhamn, lektor i immaterialrätt vid Lunds universitet, till tidningen.

Enligt nya EU-regler som infördes 1 januari i år, finns undantagsregler som gjort det tillåtet att använda befintliga verk för att träna AI, så länge inte upphovsmannen uttryckligen sagt nej, förklarar Johan Axhamn i artikeln. Men lagen skrevs innan Chat GPT lanserades i slutet av november 2022 och sedan dess har frågan blivit än mer omdiskuterad. 

– De olika utspel som nu görs av olika aktörer om tolkningen av de nya reglerna, ska nog förstås i ljuset av att det är på gång att inledas rättsprocesser även här i Europa, säger Johan Axhamn till Forskning och Framsteg.

EU:s AI-förordning EU AI Act är nu under slutförhandling och lagen beskrivs i artikeln som den första omfattande AI-lagstiftningen i världen. Enligt förslaget ska utvecklarna tvingas att uppge vilka data som AI-modellerna tränats med.

– Om det införs nya regler om transparens skulle det bli lättare för upphovsrättspersoner att bevisa att deras material använts, säger Johan Axhamn till Forskning och Framsteg.

AI kan inte få upphovsrätt

En AI kan med dagens lagstiftning inte få upphovsrätt för ett konstnärligt verk. Endast människor kan ha upphovsrätt. Däremot kan ett verk som skapats med hjälp av AI få skydd om det finns tillräckligt med mänsklig kreativitet inblandad. Dock räcker det inte att ha skrivit en promt, det vill säga en instruktion, till AI:n. 

Källa: Forskning och Framsteg

Mer om Tema AI

Mer att läsa