Gå till innehållet

Nytt kollektiv­avtal klart

Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen.

Det nya avtalet gäller för två år, 2023–2024.

– Det innehåller små förändringar jämfört med det tidigare avtalet. Villkoren är i stort desamma och lönerna ska fortfarande sättas lokalt. Vi fortsätter utbyggnaden av flexpensionen, som ger möjligheter till nedtrappning i slutet av karriären. Företagen sätter av en viss procentsats av lönen och den avsättningen höjs under 2024, säger Sveriges Arkitekters förhandlingschef Ulrik Östling i ett pressmeddelande.

I förhandlingarna diskuterades en så kallad stupstock, ett fastslaget löneutrymme som faller ut om parterna inte kommer överens i löneprocessen. Men detta blev inte verklighet. Ulrik Östling säger i pressmeddelndet att han är nöjd med detta:

– Tillsammans med Sveriges Ingenjörer landade vi till slut i att behålla processlöneavtalet från 2010. Det som är bra med det är att vi har kvar en process som ger trovärdighet. 

Ulrik Östling förklarar att det innebär att löneutfallet fortsatt bygger på företagens ekonomiska situation och arbetstagarens individuella prestation. 

– Det innebär att de anställda kan få riktigt bra löner när det går bra för företaget och lite lägre löner när marknaden är sämre, säger Ulrik Östling. 

Mer att läsa