Gå till innehållet

Nya Bostadspriset till tolv radhus i Malmö

Bostadspriset, som för första gången delas ut av Centrum för boendets arkitektur vid Chalmers, går till Radhus FL057 i Malmö. Förstberg Ling är både arkitekt och beställare för vinnarbostäderna.

Förstberg Ling är grundat av Björn Förstberg och Mikael Ling.

– Det är givetvis roligt att vårt projekt blir utsett till Sveriges bästa nybyggda bostad och fint att få bekräftelse för den enorma mängden arbete som det ändå innebär att driva projekt i egen regi, säger Mikael Ling i en kommentar till Arkitekten.

Mikael Ling säger också att priset är en uppmuntran i arbetet med kontorets kommande egna projekt, till exempel ett som är på gång i Linköping.

Radhusen i Malmö hyllas av prisjuryn för att hålla ”synnerligen hög arkitektonisk kvalitet”. Juryn lyfter bland annat rumssambanden med rundgång och axialitet, hög takhöjd, massivträ som exponeras i samtliga rum och ”en stor omsorg om material och detaljer”.

De tolv radhusen av Förstberg Ling har fasad av tegel som täcker en konstruktion av korslimmat trä. Invändigt är träkonstruktionen synlig och möter golv av betong, detaljer av galvaniserat stål och dörr- och fönsterpartier av furu.

Juryn lyfter också att de tre våningar höga bostäderna med tegel i fasad ”möter intilliggande gator och rum stadsmässigt”. Gårdsrummet beskrivs vara en kontrast till den strama utsidan och ett livfullt grönt rum. 

Ola Nylander, föreståndare för CBA och som lett juryns arbete, anser att det faktum att arkitekten även är byggherre för projektet kan ha spelat roll för den höga kvaliteten.

– Det har länge byggts mycket, snabbt och tyvärr rätt dåligt i Sverige. Här ser vi ett exempel på motsatsen vilket resulterat i en mycket hög klass på materialval och detaljer interiört och exteriört, med rumsutformning och rumsorganisation. Ett svenskt bostadspris är ett sätt för branschen och akademin att tillsammans lyfta fram betydelsen av arkitekturkvalitet för boende och bostad, säger Ola Nylander i ett pressmeddelande.

En av kvaliteterna som juryn lyfter fram i Förstberg Lings radhus är takhöjden.

Om Bostadspriset

Bostadspriset 2023 delas ut till ett projekt som är inflyttat mellan 1 januari 2021 till 31 december 2022. 

Genom att dela ut bostadspriset vill CBA (Centrum för boendets arkitektur) stimulera och öka kännedomen om gott bostadsbyggande i Sverige. Centralt för CBA är kvalitativa designlösningar som bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Priset delas av arkitekt och byggherre.

Mer att läsa