Gå till innehållet

Fem nominerade till nya Bostadspriset

Fem projekt har nominerats till Bostadspriset som för första gången delas ut av CBA, Centrum för boendets arkitektur, vid Chalmers.

Syftet med Bostadspriset är att stimulera och öka kännedomen om gott bostadsbyggande i Sverige. I CBA:s regi kommer priset att delas ut vartannat år och för första gången i år.

Bland över 30 inskickade bidrag har juryn enats om fem nomineringar. De nominerade till Bostadspriset 2023 är:

Hyresrättsvillor på Källsprångsvägen, Viskafors.
Arkitekt: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Byggherre: Viskaforshem.
Ur jurymotiveringen: ”Projektet nomineras för bra planlösningar med klassiska kvaliteter i rumsutformning och rumssamband./…/Det är också innovativt att bygga hyresrättsvillor och skapa en möjlighet till boende i eget hus, även för hushåll som inte kan eller vill köpa en bostad.”

Kvarteret Notskriften, Eskilstuna.
Arkitekt: Joliark.
Beställare: Reinhold Gustafsson.
Ur jurymotiveringen: ”Projektet visar på skicklig hanteringen av material och detalj, och har tektonisk stringens. Radhus på radhus ger en bra skala, fyra våningar, och löser elegant loftgångens insynsproblematik då sovrummen ligger på det övre planet./…/Juryn anser att projektet på ett innovativt sätt visar på radhusets möjlighet att skapa höga bostadskvaliteter.”

Gränden, Lund.
Arkitekt: Fojab.
Byggherre: LKF (Lunds Kommuns Fastighets AB).
Ur jurymotiveringen: ”Projektet Gränden nomineras för respektfullt förnyande av en stadsdel från miljonprogrammet. Juryn anser att projektet elegant skapar nya bostäder på en plats som tidigare varit för biltrafik och parkering. Projektet tillför en ny hustyp som samverkar i skala och uttryck med de befintliga lamellhusen från 1960-talet.”

RAW Rosendal, Uppsala.
Arkitekt: Johan Berg arkitekter.
Byggherre: RAW property.
Ur jurymotiveringen: ”Projektet RAW Rosendal nomineras för skapandet av flexibiltet i ett flerfamiljshus. Inom en given volym kan de boende själva förverkliga sin idéer och drömmar om hur de vill utforma sin lägenhet.”

Radhus FL057, Malmö.
Arkitekt: Förstberg Ling.
Beställare: Förstberg Ling.
Ur jurymotiveringen: ”Rumsutformning och rumssamband har kvaliteter som rundgång, axialitet, vackert formade rum och rum med extra hög takhöjd./…/Juryn anser att projektet är innovativt med hållbara material och hög kvalitet. Det är också innovativt att arkitekten är byggherre och har valt att satsa på hög kvalitet i husens alla delar.”

Juryn för Bostadspriset har bestått av arkitekterna Stina Johansson, Witte Sundell arkitekter, Bengt Carlsson, stadsarkitekt Jönköping, Monika Jonson lektor vid Lunds arkitektskola och Ola Nylander professor och föreståndare för CBA, Chalmers.

Vinnaren avslöjas vid CBA:s bostadsdagar den 16 november.

Mer att läsa