Nyheter

Ny film sätter bostadspolitiken under lupp

6 september 2019

I filmen Push följer regissören Fredrik Gertten FN:s rapportör för bostadsfrågor, Leilani Farha, för att skildra hur den avreglerade bostadsmarknaden har drabbat städers invånare. Malmö stad var först i Sverige att skriva på Leilani Farhas initiativ om att se bostaden som en mänsklig rättighet.

Annons
Annons
Foto Janice D'Avila

I filmen Push belyser Leilani Farha hur fastighetsbolag köper upp hyresfastigheter för att renovera och höja hyran.

Leilani Farha beskriver i filmen Push hur internationella fastighetsaktörer köper upp nedgångna bostadsbestånd över hela världen, höjer hyrorna och tvingar människor med lägre inkomster att flytta. Hon vill att politiker ska agera och inte överlåta åt marknaden att lösa bostadssituationen. År 2017 skapade hon initiativet The Shift, en sammanslutning för städer som vill se bostaden som en mänsklig rättighet istället för en handelsvara. År 2017 skapade hon initiativet The Shift, en sammanslutning för städer som vill se bostaden som en mänsklig rättighet istället för en handelsvara.

Städer som ansluter sig till The Shift lovar att genomföra insatser för att förverkliga att rätten till bostad blir en rättighet enligt FN:s deklaration över mänskliga rättigheter. I svensk grundlag står också att alla i Sverige har rätt till en bostad. I mars i år anslöt sig Malmö som första svenska stad till The Shift.

– Genom att skriva under lovar vi att arbeta lokalt med frågan och att driva på en bostadspolitik som möter upp att Sverige har skrivit under FN:s deklaration, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Annons
Annons

Hemlösheten i Malmö ökade mellan 2017 och 2018 med 25 procent och till 3 300 personer, enligt en undersökning gjord av Malmö stad.

– Samtidigt som det byggs som aldrig förr så ökar hemlösheten. Vi måste jobba på ett annat sätt och städerna har kraft att driva på frågan nationellt både globalt och i Sverige, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Foto: Emma Ingolf

I Malmö har det inte gjorts spekulativa investeringar i fastigheter i samma omfattning som i Stockholm och andra städer i världen.

– Men nu ser vi ett ökat tryck och det har blivit alltmer attraktivt att gå in med kapital, så problemet kan komma att öka.

Malmö har enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh inte heller så stort problem med lägenheter som står tomma i spekulationssyfte eller för att hyra ut till turister.

Annons
Annons

– Däremot ser vi allt dyrare bostäder, samtidigt som vi har en ökad hemlöshet. 70 procent av de hemlösa är det på grund av för låga inkomster, inte för att de har sociala problem.

Enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh har Malmö växlat upp kraven på det allmännyttiga bostadsbolaget MKB.

– Vi har tryckt på att de ska ta ett bostadssocialt ansvar både genom att öka produktionen av bostäder och göra upprustningar som inte driver upp hyran.

Malmö stad ska nu sätta samman ett expertråd kring frågorna, något som ska vara klart under hösten. Rådet ska utreda hur man lokalt kan jobba för ett mer inkluderande bostadsbyggandet men också formulera hur staden kan driva frågan nationellt.  En fråga är hur bostadssubventioner kan användas för att ge fler tillgång till bostadsmarknaden.

– Vi behöver kunna se till att lägre produktionskostnader också garanterar bostäder till dem med låga inkomster. Staten behöver visa att den menar allvar med att skriva under FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

The Push

The Push är en film av regissören Fredrik Gertten, producerad av Margarete Jangård. Ekonomipristagaren Joseph Stieglitz deltar i filmen med budskapet att fastighetsmarknaden inte bidrar med verkligt värde till samhället. Italienska maffiagranskaren Robert Saviano förklarar hur den italienska maffians pengar används för att pumpa upp priserna på fastigheter.

Annons
Annons
The Shift

The Shift lanserades i november 2017 av Leilani Farha, kanadensisk advokat och FN:s rapportör för bostadsfrågor, i samarbete med United Cities Local Government och Office of the High Commissioner for Human Rights. Det är ett globalt initiativ som uppmanar städer över hela världen att se bostäder som en mänsklig rättighet istället för en handelsvara. Hittills har omkring 35 städer över hela världen anslutit sig till The Shift, förutom Malmö bland annat Berlin, Seoul, Montevideo och London.

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel