Nyheter

Nu öppnar arkitekturtriennalen i Oslo

26 september 2019

Under åtta veckor undersöker arkitekter och designers hur städer och byggnader kan formas och tas om hand i en framtida värld utan tillväxt.

Annons
Foto Nina Gunne

Ett 80-tal projekt för en framtid utan tillväxt visas på Nasjonalmuséet–Arkitektur.

Vart tredje år anordnas en arkitekturtriennal i Oslo och i år är den spridd på fler arenor än tidigare.

Men temat är tydligt: “Enough: The Architecture of Degrowth”, vilket syftar på att arkitekter och stadsplanerare behöver förhålla sig till samtidens klimatkris och ökande sociala skillnader. Och att de har en viktig roll i att tidigt formge scenarier och lösningar för en värld som inte längre bygger på ständig tillväxt, men som sätter livskvalitet och miljö främst.

Triennalens huvudprogram tar plats i byggnader som tidigare haft en annan funktion och som fått en ny uppgift. Nasjonalmuseet, ROM for kunst og arkitektur, och på DOGA, Design og arkitektur Norge.

Annons

Inspirerade av dessa transformerade platser i Oslo har nya tillfälliga ”institutioner för nedväxt” skapats för utställningar och aktiviteter. Här visas scenarier, visionära projekt och teaterföreställningar. Dessutom ordnas stadsvandringar, föreläsningar och en serie essäsamtal.

Ett axplock ur triennalens program

Huvudutställningen visas på Biblioteket till den 24 november på Nationalmuseum – Arkitektur, och utforskar hur biblioteket som institution kan skapa alternativ till tillväxtparadigmet. Museet blir under åtta veckor förvandlat från museum till ett bibliotek för arkitektoniska framtider med ritningar, modeller, material, redskap och idéer om nedväxt inom arkitekturen.

Installationen Lydspor (ljudspår) som visas på ROM for kunst og arkitektur utforskar hur lek och lyssnande kan utveckla förhållandet mellan människor och platserna där de bor. Installationen har utvecklats tillsammans med boende och besökare genom en serie lek- och vandringsworkshops och ljudupptagningar har redigerats samman till en platsspecifik ljudvandring i området kring ROM. Till den 24 november.

Under stadsvandringen Lydspor får besökarna undersöka staden genom lek och etiska funderingar. Foto: Nina Gunne

Installationen Framtidsfabriken ska måla upp en vision om en transformerad stadsdel i Oslo. Performancegruppen Metis använder tekniker från teatern för att utforska vilken roll design och arkitektur kan ha för att skapa hållbara värden för framtiden och hur tidig involvering i designprocesser kan ha inflytande på innovation. På DOGA, Hausmannsgate 16, Oslo. Till den 24 november.

Essäserien Overgrowth. En digital essayserie utforskar de utmaningar som ligger i den tillväxtbaserade stadsmodellen och provar arkitektoniska alternativ för en ny kulturbaserad ekonomi. Frågeställningen är hur morgondagens arkitekter kan ta sitt samhällsansvar i utformningen av nya byggnadstyper och stadsformer. Arrangörer är e-flux Architecture och Oslo arkitekturtriennale. Till den 24 november.

Annons

Dealing with it, en internationell studentworkshop, undersöker om rivning kan vara lika avgörande för arkitektur- och designpraktiken som byggande är. Workshopen tar utgångspunkt i tomma byggnader i Oslo för att hitta och återupptäcka metoder för att arbeta med existerande arkitektur. Pågår i form av öppna publikmöten fram till den 4 oktober på Arkitektur- och designhögskolan.

Inredningsarkitektur och nedväxt är en utställning av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, NIL, sätter fokus på professionens problemställningar: att det mesta av den byggnadsmassa vi ska använda i framtiden redan är byggd och att medlemmarnas kärnkompetenser ligger just här, i brukarbaserat återbruk och transformation av existerande byggnader. Visas till den 6 oktober på Rådhusgata 7.

Rum för mer av det vi egentligen behöver är också en utställning av NIL. Inredningsarkitekterna och möbelformgivarna vill vända triennalens tema Degrowth, nedväxt, till att vi istället ska förbruka mer, men av lycka, tid, kontakt, empati, ren luft och mer kunskap. Visas till den 6 oktober.

Oslo arkitekturtriennal pågår 26 september till den 24 november och ska utmana arkitekturfältet och publiken att reflektera över vad som är en bra stad. Triennalen är kurerad av Maria Smith, Matthew Dalziel, Phineas Harper och Cecilie Sachs Olsen.

Håll koll i triennalens kalender  för att se vad som händer när du besöker Oslo.

 

Annons

Nina Gunne

Gå till nästa artikel