Gå till innehållet

”Nu har vi tillfälle att höja ribban för jämställdhet”

Karolina Wendel och Amanda Fröler företräder utskottet Arkitekt(h)en respektive föreningen Kvinnors Byggforum. De hoppas att metoo-rörelsen bland arkitekterna ska leda till en diskussion om bakomliggande maktstrukturer.

”De sexuella övergreppen är bara toppen på en pyramid där vardagligt, systematiskt osynliggörande av kvinnor är basen.”

Så skriver en av de kvinnor som hört av sig till Arkitekten apropå sexuella trakasserier i arbetslivet och fler uttrycker samma sak.

Amanda Fröler, ordförande i Kvinnors byggforum, och Karolina Wendel, ordförande i Sveriges Arkitekters jämställdhetsutskott, håller med om bilden.

– Övergreppen och trakasserierna är ett uttryck för de maktstrukturer vi har och berättelserna från arkitektkåren synliggör att vår kår inte är förskonad, säger Karolina Wendel.

– Mängden vittnesmål visar att övergreppen måste tas på allvar. Vi måste bli bättre på det maktkritiska perspektivet, säger Amanda Fröler.

Båda har tagit del av de berättelser om sexuella trakasserier som Arkitektens läsare bidragit med.

– Alarmerande är de vittnesmål som visar att det inte blir några påföljder för den som trakasserar. Här krävs en förändring hos arbetsgivaren, det måste skapas en miljö där man berättar, och där man vet att det blir någon åtgärd, säger Karolina Wendel.

– Att arbetsgivaren har nolltolerans mot sexuella trakasserier ska vara en självklarhet. Med metoo-rörelsen har vi tillfället att höja ribban och inte bara fastna i en diskussion om praktiska rutiner, säger Amanda Fröler.

Ni företräder båda organisationer som jobbar just med jämställdhet respektive kvinnors roll i byggandet. Varför har vi inte kommit längre?

– Det har hänt mycket sedan Kvinnors byggforum grundades på 1980-talet. Vi har haft mycket kontakt med yngre och på många skolor finns numera genusgrupper och studenter börjar säga ifrån om till exempel all kurslitteratur är skriven av män, säger Amanda Fröler.

Karolina Wendel tror också på den yngre generationen.

– Arkitekt(h)en var ju ett studentinitiativ från början. Jag tror att nyutexaminerade kommer att förvänta sig ett annat förhållningssätt på arbetsplatserna.

Båda tror att metoo-rörelsen höjt medvetandenivån ordentligt.

– Jag tror att en effekt blir att många män börjar reflektera över sig själva och också börjar vara socialt obekväma och säga ifrån när någon beter sig på ett sätt som inte är okej, säger Amanda Fröler.

– Jag hoppas att alla arbetsgivare tar sitt ansvar och fortsätter jobba med att motverka sexuella trakasserier och maktstrukturer, så att det inte stannar vid att vi minns hösten 2017, säger Karolina Wendel.

Fakta

Kvinnors Byggforum har funnits i över 30 år och är ett nätverk där personer som identifierar sig som kvinnor inom byggbranschen delar erfarenheter över yrkesgränserna, inspirerar varandra och diskuterar plan- bygg- och förvaltningsfrågor ur ett maktkritiskt perspektiv.

Arkitekt(h)en är Sveriges Arkitekters utskott för jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Det bildades under våren 2015 efter beslut på förbundsstämman 2014. Utskottets övergripande uppgift är att vara styrelsens och kansliets stöd i arbetet med att öka jämställdheten och mångfalden inom Sveriges Arkitekter, kåren och arkitekturen.

Mer att läsa