Gå till innehållet

Nordiskt samarbete utvecklar EU-projekt om hållbart byggande

I slutet av mars arrangerades den första nordiska konferensen om EU-projektet New European Bauhaus.
– Det är helt i linje med vår arkitekturpolitik Gestaltad livsmiljö, sa Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård.

Den 18 januari i år lanserade Europakommissionens ordförande Ursula Von der Leyen projektet New European Bauhaus, NEB. Det ska koppla EU:s gröna giv, New green deal, till människors livsmiljöer med hjälp av design, kultur och kreativitet. Under de närmaste två åren ska fem pilotprojekt inom New European Bauhaus initieras i olika länder för att visa hur design och hållbarhet kan bidra till levande och attraktiva livsmiljöer.  Ett viktigt syfte med NEB är att föra samman människor med olika bakgrund och arbetsfält för utbyte av kunskap. De första månaderna ägnas därför åt en rad events för att bygga upp nätverken.

Den 24 mars arrangerades en nordisk digital konferens, Nordic co-design: New European Bauhaus, om vilken roll verksamma i nordiska länder kan spela i NEB. Flera talare lyfte att byggsektorn står för en väsentlig del av koldioxidutsläppen och att förändring inom den därför har potential att påverka klimatet. Dessutom betonade många syftet med NEB, att de kreativa yrkena kan fungera som brobyggare mellan idéer, behov och tekniken. Nu kopplar EU-kommissionen på europeiska organisationer att bli partners till initiativet.

EU-kommissionären Elisa Ferreira föreslog under konferensens inledning att projektets devis ska vara ”Form follows the planet”, en parafras på Bauhaus-rörelsens ”Forms follows function” som myntades för 100 år sen.

– Idag behöver vi vara i fred med planeten och samtidigt tillföra den skönhet och inkludering av alla människor, sa hon.

Som en av föreläsarna presenterade svenska stadsarkitekten Helena Bjarnegård nordiska projekt med mål som hållbarhet, estetik och inkludering, där man arbetar tvärdisciplinärt och sätter kreativa människor i centrum. Bjarnegård är också ordförande för Rådet för hållbara städer.

– När Ursula van der Leyen presenterade New European Bauhaus i januari började vi arbeta direkt. Projektet är helt i linje med vår arkitekturpolitik Gestaltad livsmiljö, sa Helena Bjarnegård när hon kopplades upp på skärmen.

Ruth Reichstein, talesperson på EU-kommissionen, utvecklade hur NEB hänger samman med New green deal med ett klimatneutralt EU till år 2050 som mål. Den omfattar en handlingsplan för att ställa om till en ren, cirkulär ekonomi, återställa förlorad biologisk mångfald och minska föroreningar. Det finns också förslag på en europeisk klimatlag som gör det politiska åtagandet till en rättslig skyldighet. EU kommer att bidra med ekonomiskt och tekniskt stöd till de som påverkas mest av omställningen till en grön ekonomi.  Dessutom vill EU-kommissionen använda arkitektur för att nå klimatmålen.

– Det gäller förstås alla städer men också landsbygden kan visa vägen för en grön omställning, sa Ruth Reichstein.

Paula Lehtomäkhi, Nordiska ministerrådets generalsekreterare, filmades gående i Köpenhamn på väg att träffa Anders Lendager, dansk arkitekt känd för sitt arbete med att återanvända byggspill och material i sin arkitektur. Det här är ett område som Paula Lehtomäkhi föreslår kan utvecklas inom EU: Ett gemensamt projekt för att återanvända byggdelar vid ombyggnader och rivning.

– Där kan större aktörer, som kommuner, visa vägen för de mindre.

Konferensens deltagare delades en stund in i mindre temagrupper för att sen mötas upp tillsammans igen för att rösta om temat för nästa Nordic codesign. Resultatet blev att den 28 april kommer estetikens betydelse för ett nytt Europeiskt Bauhaus dryftas ur ett nordiskt perspektiv.

Nordic co-design: New European Bauhaus

Den nordiska konferensen Nordic co-design: New European Bauhaus arrangerades den 24 mars av Finlands miljöministerium i samarbete med Nordiska ministerrådet, Finlands utbildnings- och kulturministerium, Archinfo Finland, DOGA – Design och arkitektur Norge och Island Design and Architecture. En webbsida för New European Bauhaus har öppnats för att ta emot idéer och hittills har flera hundra har redan kommit in.

Mer om New European Bauhaus

Mer att läsa