Nyheter

Minskat byggande leder till varsel

11 april 2018

Den vikande konjunkturen på bland annat bostadsmarknaden får konsekvenser för arkitektföretagen. Whites vd Alexandra Hagen bekräftar att företaget nyligen har varslat 22 personer.

Annons
Foto Daniel Roos

Alexandra Hagen, vd på White arkitekter, ser en inbromsning till mer normala nivåer. Företaget har nyligen varslat 22 personer efter en lång period av rekryteringar.

Flera rapporter har den senaste tiden visat att bostadsbyggandet är på väg ned från tidigare höga nivåer. Förändringarna har nu börjat påverka vissa arkitektföretag. Första veckan i april varslades 22 personer på White i Stockholm. Företaget har inte specificerat yrkesgrupp och några förändringar i personalstyrkan har ännu inte gjorts. Orsaken till varslet på White beror i första hand på att andra typer av större projekt har stoppats, det handlar inte specifikt om bostadsprojekt.

– Vi vet ännu inte om vi behöver verkställa uppsägningarna, men vi följer noga beläggningsprognoserna och ser över om det skulle vara aktuellt att minska skaran efter minskad efterfrågan, säger Alexandra Hagen, vd på White.

Hon beskriver ett lägre tempo i bostadsprojekt men att få projekt i  praktiken har stoppats eller pausats.

Annons

– Vår bild är ändå att det är fortsatt god konjunktur i Sverige, men att det inte är samma högtryck som de senaste åren. Det verkar vara en inbromsning till mer normala nivåer.

Whites verksamhet är spridd över flera olika marknadssegment för att säkra stabilitet.  Alexandra Hagen anser också att avmattningen på bostadsmarknaden kan ha positiva effekter.

– Behovet finns i ett annat segment än i det som verkligen byggs. Vi har en stor utmaning som bransch att bygga bostäder till rimligt pris och samtidigt skapa långsiktigt attraktiva livsmiljöer, säger hon.

Sveriges Arkitekter har sedan oktober 2017 varit involverade i ett antal arbetsbristförhandlingar som lett till faktiska uppsägningar av runt 15 personer. Under 2016 och första halvan av 2017 var antalet i princip noll. I februari var arbetslösheten fortfarande 0,6 procent men siffran kommer sannolikt att öka när uppsägningstiderna löper ut.

– Vi ser en ökning av uppsägningar, men det är från ett läge med enbart 0,6 procent arbetslöshet under 2016 och första halvan av 2017, vilket innebär en klart överhettad arbetsmarknad, säger Ulrik Östling, förhandlingschef på Sveriges Arkitekter.

De förhandlingar som nu pågår på Sveriges Arkitekter gäller som mest fyra personer på ett och samma företag. Enligt Ulrik Östling syns avmattningen av högkonjunkturen på de företag som jobbar mycket med bostäder och inredning framförallt i Stockholm.

Annons

– Jag har inte någon entydig bild av att det är på väg ner och det finns inget som talar för att en propp kommer att gå ur marknaden, men det har skett en viss avmattning, säger Ulrik Östling.

Johanna Frelin, vd för Tengbom, säger att företaget ännu inte har påverkats av en förändrad konjunktur. En del bostadsprojekt har pausats, men de flesta har kommit igång igen.

– Jag ser inte i våra siffror att det har stagnerat. Däremot säger kontorscheferna att de börjar bli oroliga för framtiden. Det handlar om att färre jobb är på gång in. Vår planeringshorisont har kortats, säger hon.

Tengbom rekryterade personal hela förra året. Inga uppsägningar, arbetsbristförhandlingar eller varsel har gjorts sedan dess.

– Vi kommer att minska rekryteringstakten men planerar inga personalminskningar, säger Johanna Frelin.

Att hälften av Tengboms verksamhet är LOU-upphandlad genom kommuner och landsting ger företaget en stabilitet, menar Johanna Frelin.

Annons

– Vi har gjort bedömningen att vi har en bra och diversifierad portfölj i våra kundprojekt. Nu planerar vi att strukturera om och fördela personal på andra projekt än bostäder.

Inte heller Johan von Wachenfeldt, koncern-vd på Krook och Tjäder, har märkt någon större påverkan på företaget.

– Möjligtvis ser vi en förändring i Stockholm, i det dyraste segmentet av bostäder, men vi finns på nio olika platser i landet. Andra projekt kommer in, så totalt sett har vi lika mycket att göra, säger han.

Inga förändringar har gjorts i personalstyrkan hos Krook och Tjäder. Tvärtom har fem nyanställningar gjorts totalt i landet den senaste månaden.

– Eftersom vi inte ser samma utveckling i övriga landet så har vi möjlighet att omfördela projekt till Stockholm om det skulle behövas, säger Johan von Wachenfeldt.

Wingårdhs har de senaste tre åren vuxit från 150 till 220 anställda och planerar inga förändringar i personalstyrkan.

Annons

– Vi har en bra balans idag, men vi ser inte heller att vi ska växa just nu, säger vd Gert Wingårdh.

Företaget har flera långsiktiga uppdragsgivare där projekten fortsätter.

– Min iakttagelse är att det inte är någon förändring från ett år tillbaka. Vi får precis lika mycket förfrågningar om bostäder nu som för ett år sen, säger Gert Wingårdh.

Fem arbetsgivare kontaktade

Arkitekten kontaktade de fem företag i Sverige som har störst antal arkitekter och planerare anställda för att fråga hur signaler om en förändrad konjunktur och vikande bostadsbyggande påverkar företagen. Två företag har valt att inte kommentera. Projektengagemang/Temagruppen hänvisar till tidsbrist och Sweco till en så kallad ”tyst period” då de som börsnoterat företag inte kan ge intervjuer om företaget.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel