Gå till innehållet

Hon blir expert i utredning om trygghet

Arkitekt Karin Ahlzén blir en av experterna i regeringsutredningen Åtgärder för stärkt trygghet i den byggda miljön. 

Syftet med regeringsutredningen är att stärka tryggheten och attraktiviteten i den byggda miljön. Bland annat ska det göras en analys om samverkan behöver vara obligatorisk mellan det offentliga och fastighetsägare. 

Karin Ahlzéns erfarenheter från projekten Fokus Skärholmen och Fokus Järva kommer väl till pass tror hon. 

– Jag har arbetat mycket i projekt som har haft trygghet i den byggda miljön som en viktig fråga. Jag representerar också en storstadskommun, Stockholms stad, och jag har jobbat som praktiserande arkitekt, vilket säkert kommer till nytta, säger Karin Ahlzén.

Andra representanter i expertgruppen är bland andra SKR, Fastighetsägarna, Svensk handel, Brottsförebyggande rådet och länsstyrelserna. Arbetet har precis startat och de har haft sitt första möte i expertgruppen. 

Vad är det som skapar en trygg plats? 

– Det är ju en jättestor och komplex fråga. Det handlar mycket om att det ska vara rent och snyggt, ibland rena papperskorgsfrågor. Viktigt är också att du har överblick och att ingen kan stå och gömma sig. En aktiv plats där människor rör sig och det finns ögon som ser, till exempel från fönster, det är en trygg plats. 

– Jag brukar säga att en väl gestaltad plats är också en trygg plats.

Karin Ahlzén säger att det redan idag finns bra verktyg som många fastighetsägare jobbar med, trygghetsgranskningsprotokoll till exempel. Bra samverkan finns också på många ställen mellan fastighetsägare, polis och det offentliga. 

– Problemen uppstår när enskilda aktörer inte vill vara med. Då stjälper det målsättningen att skapa en trygg plats; när fönster är trasiga och det är skräpigt på en fastighet. Det är det regeringen nu vill utreda om det behövs någon tvingande lagstiftning också, säger hon.

Utredningens uppdrag ska redovisas senast den 17 januari 2025.

Mer att läsa