Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Idé om återbrukade betongelement får pris

Alice Örnö Ax på Kragh Berglund landskapsarkitekter har utsetts till vinnare i Klimatgalleriets årliga tävling. Hennes förslag Vårbergs vingar handlar om att skapa nya platser av stödmurar från gångtunnlar.

Mötesplatsen Klimatgalleriet bildades för två år sen av Outer space arkitekter för att få fram klimatsmarta idéer inom arkitektur, design och stadsutveckling, bland annat genom en idétävling.

Nu står det klart att Alice Örnö Ax på Kragh Berglund landskapsarkitekter vunnit 2022 års tävling.  Hon har undersökt hur vi kan bygga städer för att klara oss i klimatkrisen och vill återbruka, inte bara fysiska element, utan också intentioner i stadsbyggandet för 60 år sedan.

Den plats hon använder som exempel är Vårberg i Stockholm, en stadsdel som växte fram under miljonprogrammets rekordår i slutet av 60-talet. Platsen är starkt präglad av den tidens trafikseparerade planering och användning av prefabricerade betongelement. När gångtunnlar i Vårberg nu ska rivas för att ge plats för en ny stadsdel föreslår Alice Örnö Ax att de triangulära stödmurarna återanvänds för att bygga nya platser.

”På så sätt kan dessa hemtama inslag i miljonprogrammets landskapsbild få en ny betydelse och plats i samtida stadsplaneringsideal.//…// Vingmurarna går från typiska inslag i det trafikseparerade landskapet till symboler för framtidens stad”, skriver Alice Örnö Ax i sin projektbeskrivning.

Förutom vinnaren har tre hedersomnämnanden delats ut. De går till förslagen Skogens dialektik av Nils Chigot Eriksson och Hampus Thysell, Kolumbarium för utdöda arter av Mikael Svensson och Den stundande smällen av Marcus Badman. Alla 17 bidrag finns att ta del av på Klimatgalleriets utställning på Sergels torg i Stockholm fram till den 16 april och på www.instagram.com/klimatgalleriet.

Juryn har bestått av Stockholms stadsträdgårdsmästare Elisabeth Elfström, Hildegun Varhelyi, professor vid SLU, Tengboms hållbarhetschef Ivana Kildsgaard, arkitekt Mikael Ling, förra årets vinnare Ellen Lindskog och konstnären Simon Anund.

Mer att läsa