Nyheter

Hon blir stadsarkitekt i Kalmar

29 augusti 2019

När Maria Houmann börjar som stadsarkitekt i Kalmar blir hon chef över verksamhetsområdet plan och bygg. Samtidigt vill hon arbeta utåtriktat för att stärka kunskap om planering och arkitektur.
– Rollen är pedagogisk, säger hon.

Annons
Foto Martin Palm/Istock och Marie Hidvi

Maria Houmann vill få in fler arkitekter till Kalmar kommun.

I mitten av oktober tillträder arkitekten Maria Houmann som ny stadsarkitekt i Kalmar kommun. Nu väntar arbete med bland annat en ny översiktsplan.

– Rollen innebär ett stort ansvar. Det finns många kulturmiljöhänsyn att ta i Kalmar, samtidigt som kommunen vill växa och utvecklas. En stor del av Kalmar kommun består av kust och landsbygd och vi behöver engagera oss lika mycket där, säger Maria Houmann.

Det finns ännu ingen arkitekturpolicy i Kalmar, men Maria Houmann vill gärna arbeta för att utveckla en sådan och med att arbeta fram fler gestaltningsprogram för olika områden.

Annons

Hon vill också ägna sig mycket åt rådgivning och driva att frågor om gestaltning kommer in i tidigare skeden.

– Det är viktigt att få ut budskapet att vi finns, och att det blir enklare för både invånare och exploatörer att diskutera arkitektur med oss tidigt i processerna, säger hon.

En stor förändring när Maria Houmann tillträder är att hon blir chef över plan- och bygglovsavdelningen, vilket tidigare stadsarkitekt inte var, och där det idag finns åtta arkitekter anställda. En ny samhällsbyggnadschef rekryterades vid årsskiftet och nu pågår rekryteringen av en ny planchef.

– Jag vill också arbeta för att få in fler arkitekter till kommunen.

Maria Houmann arbetade en period som stadsarkitekt i Sölvesborg men har också flera års yrkeserfarenhet som konsult på privata arkitektföretag, senast från Krook & Tjäder i Kristianstad, och har dessutom en karriär som gymnasielärare i bagaget.

– I rollen som stadsarkitekt får jag ett stort pedagogiskt ansvar. Vi behöver öka förståelsen för gestaltningen av de miljöer vi har omkring oss och det handlar mycket om att argumentera, förklara och utbilda.

Annons
Maria Houmann

Gymnasielärare i bild och filosofi

Arkitektutbildning vid Lunds tekniska högskola med examen 2005.

Har arbetat som arkitekt på Sesam arkitektkontor

Cowi och Krook & Tjäder

Stadsarkitekt i Sölvesborgs kommun 2014 till 2017

Annons

Nina Gunne

Gå till nästa artikel